trans lidé | transvestita | transsexual | crossdressing | transgender.cz 


- možná i neslušné

  • Velikonoční pomlázka


    Jaro začalo pozvolna ukazovat svoji přívětivou tvář. Před pár dny zmizely poslední bílé ostrůvky, které odhalily odpočaté louky kolem naší chalupy. Jezdíme sem od nepaměti, protože z tohoto kousku půdy pochází celé generace mých předků. Silné pouto k úrodné hroudě – řekl by děda, kdyby ještě žil. Jenom nevím, co by řekl na mě.

  • Poslední mutant


    Pokud vím, dělal jsem v životě všechno jen z pouhé vypočítavosti. Teda skoro všechno...


<< < 1 / 1  > >>

Další články

Navigace