Deset mýtů | trans lidé | transvestita | transsexual | crossdressing | transgender.cz 


Deset mýtů

Nedávno se ve Filadelfii konal seminář FtM transsexuálů a terapeutů, jehož smyslem bylo prohloubit vzájemné chápání obou stran. Mezi mnoha výsledky, které z jednání vyplynuly, bylo i desatero největších neustále přežívajících mýtů, které jsou s FtM lidičkami spojovány. Myslím, že to není nezajímavé a už vůbec se to nemusí vztahovat jen na FtM, protože analogické mýty a předsudky lze zformulovat třeba i ve vztahu společnosti k MtF nebo crossdresserům.
 
Nedávno se ve Filadelfii konal seminář FtM transsexuálů a terapeutů, jehož smyslem bylo prohloubit vzájemné chápání obou stran. Mezi mnoha výsledky, které z jednání vyplynuly, bylo i desatero největších neustále přežívajících mýtů, které jsou s FtM lidičkami spojovány. Myslím, že to není nezajímavé a už vůbec se to nemusí vztahovat jen na FtM, protože analogické mýty a předsudky lze zformulovat třeba i ve vztahu společnosti k MtF nebo crossdresserům. Tyto deformace reality účastníci seřadili následovně: 10. Všichni FtM vycházejí z lesbické komunity a po operativní změně se stávají heterosexuálními (tedy jsou přitahováni ženami). 9. Transsexualitu/ transgenderismus lze léčit psychoterapií. Transsexuální muži jsou ve skutečnosti i po operaci stále jen lesbičky. 8. FtM dříve neexistovali, objevili se až po druhé světové válce s rozvojem chirurgie a hormonální léčby. 7. FtM jsou mnohem vzácnější, než opačný případ, MtF. 6. Transmuži touží po životě a image muže jen kvůli jeho postavení ve společnosti a s tím spojenými výhodami a privilegii. 5. Všichni transmuži předvádějí stereotypní mužské chování a snaží se vystupovat co nejchlapáčtěji to jde. 4. Dávky testosteronu z transmuže učiní agresivnější a zlobnější osobnost, než jakou byli před počátkem terapie. 3. Všichni FtM touží po rekonstrukci genitálií jako po symbolu své proměny. 2. Z historického hlediska lze říct, že ženy si volily mužské životy jen proto, aby dosáhly kariéry, která by jim jinak zůstala zapovězená, aby dosáhly na hospodářské příležitosti nebo aby ospravedlnily lesbický vztah. 1. Transmuži jsou ve skutečnosti jen mužatky, které volí změnu pohlaví, aby ospravedlnily vztahy s osobami stejného pohlaví nebo ani unikly trestu, který jim za tyto vztahy může hrozit.

Tereza 

Komentáře k článku

Přidat komentář

  

Přehled komentářů

Navigace