Kdybych se narodila v Thajsku… | trans lidé | transvestita | transsexual | crossdressing | transgender.cz 


Kdybych se narodila v Thajsku…

…byla by to paráda, protože tahle země v jihovýchodní Asii si v očích "zbytku světa" vydobyla statut tranďáckého ráje: nikdo tam našince nijak neobtěžuje, a tak můžou žít podle své nátury a libosti. Důvody této tolerance jsou přinejmenším dva. Za prvé: thajské náboženství, buddhismus, nijak neodmítá ani homosexualitu ani transgenderismus, za druhé: stát i legislativa problém transgenderismu prostě opomíjí.
 
…byla by to paráda, protože tahle země v jihovýchodní Asii si v očích "zbytku světa" vydobyla statut tranďáckého ráje: nikdo tam našince nijak neobtěžuje, a tak můžou žít podle své nátury a libosti. Důvody této tolerance jsou přinejmenším dva. Za prvé: thajské náboženství, buddhismus, nijak neodmítá ani homosexualitu ani transgenderismus, za druhé: stát i legislativa problém transgenderismu prostě opomíjí. Při bližším pohledu však jasně vyplývá, že i ta oslavovaná vstřícnost vůči tranďákům má své meze. Fyzické útoky na translidi jsou sice opravdu jen výjimečné, ale slovní výpady na jejich adresu nejsou žádnou vzácností, stejně jako fakt, že mnozí translidé - v Thajsku se jim říká katoey -- přišli o své rodiny nebo byli svým okolím zapuzeni. Podle buddhistických standardů transgenderismus není žádným hříchem, ale všeobecně se věří, že člověk se narodí jako katoey proto, aby zaplatil za špatnou karmu v předchozím životě. Přesněji: jako katoey se například narodí člověk, který v předchozím životě spáchal cizoložství. Je příznačné, že podle theravádského buddhismu, který v zemi převažuje, nemůže žena nebo katoey dosáhnout za svého života osvícení. Termín katoey Thajci používají pro všechny biologické muže, kteří nějakým způsobem překračují meze svého pohlaví, zženštilostí počínaje a operativní změnou pohlaví konče. Záběr termínu katoey je tak široký, že je vlastně nepřeložitelný, a to i vzhledem k tomu, že například u nás běžně používané termíny transvestit, transsexuál nebo třeba drag queen jsou silně kulturně příznakové a nemají v Thajsku skutečnou obdobu. Například: podle západní vědecké a odborné literatury se transvestismus vztahuje jen k heterosexuálním mužům, kteří si převlékáním do ženských šatů navozují sexuální stimulaci nebo relaxaci. Tento způsob chování však dosud u thajských transgenderů popsán nebyl (což samozřejmě neznamená, že proto nemusí existovat). Většina katoey si za své partnery totiž vyhledává genderově normativní muže, kteří sami sebe nepovažují za gaye. A protože transvestité v euroamerické kulturní oblasti vyhledávají převážně ženské partnerky, bylo by nejspíš chybou slučovat katoey s termínem transvestit. Katoeyové svou identitu chápou a demonstrují způsoby, které ne vždy korelují s obdobným chováním na Západě, a tak by se na ně vůbec neměly používat zaběhnuté termíny západní medicíny. Thajská společnost jako celek je ke katoey mnohem vstřícnější, než ta západní ke svým transgenderům, ale akceptace není ani bezbřehá, ani jednoznačná. Z průzkumu mínění mezi studenty univerzity v Chiang Mai vyplynulo, že mnozí by považovali syna, který by nebyl "skutečným mužem" za hanbu pro celou rodinu. Na druhé straně však studenti k termínu katoey připisovali takové hodnoty jako kreativita, píle a co je opravdu zajímavé, krása. Nejednoznačnost vyplývá i z přístupu státních úřadů. Snad nejzávažnějším problémem v tomto směru je fakt, že zákony považují post-op transsexuály dál za muže. Nejvyšší soud v jednom ze sporných případů přijal závazné rozhodnutí, podle něhož je pohlaví jedince určeno výhradně genetickými a chromozomálními charakteristikami. Svůj verdikt navíc soudci opřeli o heslo ze slovníku vydaného Thajskou královskou akademií v roce 1950, kde se praví, že žena je definována jako osoba, která má předpoklady k tomu, aby porodila dítě. Lékaři i vládní úředníci ve své většině navíc katoey považují za psychicky nemocné a podle platných zákonů je můžou zbavit lidských práv. Katoey jsou například automaticky zbavováni branné povinnosti, ale za cenu toho, že jim je vystaven doklad o tom, že trpí "vážnou a trvalou psychickou chorobou". Tento dokument se stává součástí jejich osobních spisů a mnozí katoey nejsou s to kvůli němu najít zaměstnání nebo bydlení. Navzdory tolerantnímu buddhismu i faktu, že první operativní změna pohlaví se v Thajsku uskutečnila už v roce 1972 (a od té doby už desetitisíce dalších), tedy zůstává situace katoey velmi křehká. Vzhledem k tomu, že nemají ani podporu vlivných gay a lesbických lobbistických skupin, můžou v kterýkoli okamžik ztratit vše, včetně svých nejzákladnějších práv. zkráceno ze studie Andrewa Meltzera "In Legal Limbo: Thailand, Transgendered Men and the Law" PS: v případě, že se do Thajska chystáte třeba na dovolenou, nezapomeňte na vzornou přípravu, ať vám nic neunikne…:))) najdete ji třeba na adrese: http://dragoncastle.net/provinces.html

Tereza 

Komentáře k článku

Přidat komentář

  

Přehled komentářů

Navigace