trans lidé | transvestita | transsexual | crossdressing | transgender.cz 


- lékaři pro nás

  • 03. 05. 2007 - Transsexualismus a jeho léčba


    Transsexualita je pojem pro obrácenou sexuální orientaci, kdy se jedinec v rozporu s vrozeným pohlavím identifikuje s pohlavím opačným - muž chce být ženou a žena mužem. Tyto jedince není možné vyléčit převýchovou či medikamentózně. Základem terapie je psychoterapie, na níž navazují další léčebné a případně operativní postupy.
  • 02. 05. 2007 - 2. mezinárodní andrologický kongres


    Ve dnech 3.-5. května 2007 se na zámku Štiřín u Prahy koná 2. mezinárodní andrologický kongres. Kongres se koná pod záštitou České urologické společnosti ČLS JEP a je oficiálním kongresem Andrologické sekce ČUS. Hlavními tématy jsou sexuální dysfunkce, mužská infertilita, nemoci prostaty a kvalita zdravotní péče.


<< < 1 / 4  > >>

Další články

Navigace