Hormonální substituce po deseti letech - překvapivé výsledky nové studie | trans lidé | transvestita | transsexual | crossdressing | transgender.cz 


18.06.2002 - Hormonální substituce po deseti letech - překvapivé výsledky nové studie

Estrogenová hormonální substituce (HRT) má podle dosavadních předpokladů pozitivní vliv na somatické i psychické funkce, brání například deterioraci paměti. Při dlouhodobém sledování jsou ale některé pozitivní účinky zpochybňovány.
 
Estrogenová hormonální substituce (HRT) má podle dosavadních předpokladů pozitivní vliv na somatické i psychické funkce, brání například deterioraci paměti. Při dlouhodobém sledování jsou ale některé pozitivní účinky zpochybňovány. V časopise Psychopharmacology (2002, 161: 107-112) byla publikována anglická studie, v které byly hodnoceny účinky 10 let trvající HRT (aplikované prostřednictvím implantátů) na pozornost, paměť a funkci frontálního mozkového laloku u zdravých žen, u nichž nastala menopauza na základě resekce ovárií. Hodnota IQ u zařazených žen byla minimálně 90, bez aplikace psychofarmak. Kontrolní skupinu tvořily ženy, které HRT nikdy neměly, přičemž každé ženě ve skupině s HRT byla přiřazena žena z kontrolní skupiny odpovídajícího věku, IQ, socioekonomického statusu, vzdělání a typu zaměstnání. Ženy vyplnily strukturované dotazníky, byly u nich vyhodnoceny škály nálady a baterie testů kognitivních funkcí. Výsledky ukázaly, že po 10 letech HRT (estrogenové implantáty) měly ženy signifikantně výraznější somatické i psychické příznaky spojené s menopauzou, signifikantně horší mentální flexibilitu a dlouhodobou epizodickou paměť než ženy kontrolní skupiny, které HRT nikdy neužívaly. Tato zjištění mohou v budoucnosti vést k určitému přehodnocení dlouhodobých účinků hormonální substituce. Psychopharmacology (2002, 161: 107-112) Datum: 27.5.2002 Autor: MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.

IvaW 

Komentáře k článku

Přidat komentář

  

Přehled komentářů

Navigace