Kontraceptiva 3. generace jsou spojena s vyšším rizikem tromboembolie | trans lidé | transvestita | transsexual | crossdressing | transgender.cz 


12.04.2002 - Kontraceptiva 3. generace jsou spojena s vyšším rizikem tromboembolie

V časopise BMJ byla tento měsíc zveřejněna metaanalýza studií porovnávající vliv užívání antikoncepce 2. a 3. generace na vznik tromboembolické nemoci.
 
V časopise BMJ byla tento měsíc zveřejněna metaanalýza studií porovnávající vliv užívání antikoncepce 2. a 3. generace na vznik tromboembolické nemoci. Celkem bylo do této metaanalýza zahrnuto 27 studií, které byly provedeny od října 1995. Po zhodnocení všech dat bylo stanoveno relativní riziko vzniku tromboembolické nemoci při porovnání 3. a 2. generace perorální antikoncepce na 1,7 (95 % spolehlivost 1,4-2,0). Vyšší riziko bylo dále pozorováno u žen, kterým byly přípravky 3. generace podávány jako první antikoncepce (3,1, 95 % spolehlivost 2,0-4,6). Zajímavé bylo porovnání studií, které byly financovány farmaceutickými firmami, v těchto studiích bylo celkové riziko stanoveno na 1,3 (95 % spolehlivost 1,0-1,7), v ostatních studiích pak 2,3 (95 % spolehlivost 1,7-3,2). Závěrem lze shrnout, že kontraceptiva 3. generace, která obsahují většinou ethinylestradiol a progestiny III. generace (desogestrel, gestoden , norgestimat) jsou spojena s vyšším rizikem tromboembolické nemoci v porovnání s kontraceptivy 2. generace, obsahující mimo ethinylestradiolu progestin II. generace (levonorgestrel, lynestrenol).

IvaW 

Komentáře k článku

Přidat komentář

  

Přehled komentářů

Navigace