Návrh zákona o o zdravotní péči ... | trans lidé | transvestita | transsexual | crossdressing | transgender.cz 


30.03.2001 - Návrh zákona o o zdravotní péči ...

§ 37 Změna pohlaví transsexuálních pacientů
 
§ 37 Změna pohlaví transsexuálních pacientů (1) Pacientovi staršímu 18 let s plnou způsobilostí k právním úkonům, u něhož bylo na základě odborných vyšetření spolehlivě prokázáno transsexuální zaměření, lze na jeho žádost provést léčebné zákroky směřující ke změně pohlaví. (2) Změnu pohlaví chirurgickým zákrokem při současném znemožnění reprodukční funkce (dále jen „úplná změna pohlaví“) lze provést pacientovi staršímu 21 let s plnou způsobilostí k právním úkonům, který dosáhl schopnosti trvale žít v opačné sexuální roli, na jeho žádost a po doporučení odbornou komisí. Odbornou komisi ustavuje a předsedu komise jmenuje vedoucí zdravotnického zařízení provádějící kastraci. Odbornou komisi tvoří právník, nejméně dva lékaři se specializací v oboru sexuologie, lékař se specializací v oboru psychiatrie a další dva lékaři nezúčastnění na provádění lékařského zásahu a klinický psycholog. (3) Léčebné zákroky směřující ke změně pohlaví a úplnou změnu pohlaví nelze provést pacientovi, který trpí těžkou poruchou osobnosti, psychózou (zejména paranoidní), závislostí na alkoholu, drogovou závislostí, je neschopen trvale žít v opačné sexuální roli, a pacientovi, který žije v manželství. U pacientů, kteří jsou rodiči (osvojiteli) nezletilých dětí (osvojenců) se léčebné zákroky směřující ke změně pohlaví a úplná změna pohlaví zpravidla neprovádějí. (4) Žádost o provedení léčebných zákroků směřujících ke změně pohlaví a žádost o plnou změnu pohlaví podává pacient písemně zdravotnickému zařízení, které je k provádění těchto zdravotních výkonů oprávněno10. (5) Pokud je žadatel k jednání komise podle odst. 2 přizván, poskytne mu komise úplné poučení o povaze výkonu a jeho možných rizicích. Toto poučení členové komise písemně stvrdí ve zdravotnické dokumentaci žadatele. Jestliže úplné poučení nebylo komisí provedeno nebo od tohoto poučení uplynula doba delší než tři měsíce, je úplné poučení povinen poskytnout žadateli lékař provádějící změnu pohlaví, a to před svědkem, kterým je další lékař. Jeho provedení musí být poučujícím lékařem, svědkem a žadatelem písemně stvrzeno ve zdravotnické dokumentaci. Žadatel může požadovat, aby při poučení byl přítomen další svědek podle jeho výběru. Při poučení nelze použít § 50 odst. 3. Před provedením výkonu musí být též ve zdravotnické dokumentaci písemně stvrzen svobodný, informovaný souhlas pacienta s provedením výkonu. (6) Pacient, kterému byla provedena úplná změna pohlaví, musí požádat o změnu zápisu jména, příjmení a pohlaví v matrice ; svou žádost doloží potvrzením odborného lékaře v oboru sexuologie o provedené úplné změně pohlaví. Náklady související se změnou pohlaví hradí žadatel o změnu pohlaví.

Redakce 

Komentáře k článku

Přidat komentář

  

Přehled komentářů

Navigace