Prodloužené mládí | trans lidé | transvestita | transsexual | crossdressing | transgender.cz 


05.08.2002 - Prodloužené mládí

Miliony žen na celém světě trpí v mnohaletém období kolem poslední menstruace, tedy menopauzy, různými potížemi, někdy i velmi nepříjemnými.
 
Miliony žen na celém světě trpí v mnohaletém období kolem poslední menstruace, tedy menopauzy, různými potížemi, někdy i velmi nepříjemnými. Jedná se o důsledek klesající produkce estrogenů, což je děj, který začíná již koncem čtvrté životní dekády a vrcholí poslední menstruací. V té době již vaječníky tělu dodávají opravdu jen zanedbatelné množství důležitých hormonů. Ze známých potíží to jsou především návaly, pocení, bušení srdce, změny nálad, nespavost, poruchy paměti i deprese. Estrogeny se nepodílejí jen na sexuálních funkcích, ale i na látkové výměně. Chybí-li, pak mnoha ženám hrozí riziko řídnutí kostí (osteoporózy) a rozvoje dalších chorob (ateroskleróza, psychiatrická onemocnění). Mnohé potíže léčí a určitým chorobám lze předejít dodání chybějících estrogenů v rámci tzv. hormonální substituční terapie (HRT – hormonal replacement therapy). V současné době se diskutuje o předčasně ukončené americké studii, která naznačuje možnost komplikací v souvislosti s touto léčbou. Veškeré léky, které se v ČR používají, procházejí náročným testováním a schvalováním Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Proto je pro všechny ženy, které hormonální substituční terapii používají a jsou zvyklé na její přínos (či ji v budoucnu budou používat), velice dobré a potěšující stanovisko, které SÚKL v souvislosti s americkou studií vydal: Stanovisko SÚKL k hormonální substituční terapii u žen v postmenopauze V posledních dnech probíhají v médiích i mezi odbornou veřejností diskuse týkající se kombinované hormonální substituční terapie (tzv. HRT) u žen v postmenopauze (tj. po přechodu nebo-li v období po posledním menstruačním krvácení). Tyto diskuse byly vyvolány závěry, které vyplynuly z klinické studie probíhající v USA, která měla za cíl zhodnotit hlavní léčebné přínosy a rizika u nejčastěji používané kombinované HRT při prevenci potíží spojených s přechodem. V souvislosti s přechodem se u žen projevuje tzv. vegetativní menopauzální syndrom: návaly horka, pocení, sklony k depresi, podrážděnost, bolesti hlavy, nespavost. K dalším projevům postmenopauzy patří řídnutí kostí, vysoký krevní tlak, kornatění cév, zvýšení rizika cévních mozkových příhod a srdečního infarktu. Tyto obtíže způsobuje snížená funkce vaječníků, které neprodukují dostatečné množství hormonů : estrogenů a gestagenů. Smyslem hormonální substituční terapie (HRT) je náhrada těchto hormonů a zmírnění výše uvedených komplikací. Jako všechny léčivé přípravky, mají i přípravky používané při HRT svá rizika. Mezi nejzávažnější známé, avšak poměrně vzácné nežádoucí účinky HRT patří mírně zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu, karcinomu sliznice dělohy (tzv.endometria) a riziko vzniku krevních sraženin, které ve vzácných případech mohou vést až k srdečnímu infarktu nebo plicní embolii (vmetení krevní sraženiny do krevního řečiště v plicích). Dále se může vyskytnout zvýšení krevního tlaku, žlučové kameny a další, méně závažné komplikace. Všechny tyto nežádoucí účinky jsou popsány v průvodních informacích příslušných přípravků. Na druhou stranu, kromě mírnění příznaků vegetativního menopauzálního syndromu, se HRT podílí na snížení rizika řídnutí kostí, projevů stárnutí kůže a změn na pohlavních orgánech. Existují údaje o příznivém vlivu HRT na paměť a nižší výskyt karcinomu tlustého střeva. Všechny přípravky používané při HRT jsou v České republice vázané na lékařský předpis a lékař je předepisuje po zvážení poměru přínosu a rizika u každé jednotlivé pacientky.Lékaři jsou seznámeni s postupy, jak minimalizovat rizika spojená s používáním HRT (např. v ročních intervalech se provádí vyšetření prsou a děložní sliznice, kontroluje se krevní tlak). Informace, které vyplynuly z výše uvedené studie nepřinesly žádné zásadně nové poznatky o nežádoucích účincích HRT, pouze potvrdily známé údaje a vznesly otázku opodstatněnosti používání HRT jako prevence (tj. u pacientek bez klinických potíží), vzhledem k prokázaným nežádoucím účinkům. SÚKL doporučuje lékařům, aby dbali na pečlivé posuzování indikace HRT s ohledem na možná rizika u konkrétních pacientek, a aby věnovali zvýšenou pozornost případným komplikacím léčby. SÚKL bude nadále monitorovat a vyhodnocovat vzniklou situaci a o případných nových poznatcích bude informovat prostřednictvím svých internetových stránek. Případná opatření ve smyslu změny v používání léčivých přípravků ke kombinované HRT budou prováděna ve spolupráci s držiteli rozhodnutí o registraci daných přípravků a v souladu se opatřeními zahraničních lékových agentur. Za SÚKL Jakub Turek Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 Datum: 17.7.2002 Autor: Mgr. Jiří Široký

IvaW 

Komentáře k článku

Přidat komentář

  

Přehled komentářů
  • 23.08.2017 04:14 - ... - yyy
    Depending upon the brand of replica watches sale you choose, it could last for a very long time. Of course, you will need to replace the battery, but that is nothing big. There are many replica watches uk out there that have a reputation for lasting a long time. In fact, the Cartier watch has a history for working for a long time. Ladies, we understand that you want fashion and beauty mixed in with that replica watches and that is why it is important to do some shopping around before you make your decision. If you are here, then we are sure you do not want some dull breitling replica sale that is a bit on the childish side (no offense to those watches). If you have came here because you are looking for a rolex replica sale that is filled with fake watches, then you have made a great decision as we know just what we are talking about. We would like to take a second or two to tell you about the best luxury watches out there.

Navigace