Stanovisko SÚKL k hormonální substituční terapii u žen v postmenopauze | trans lidé | transvestita | transsexual | crossdressing | transgender.cz 


02.08.2002 - Stanovisko SÚKL k hormonální substituční terapii u žen v postmenopauze

K aktuální diskusi o účinnosti a bezpečnosti hormonální substituční léčby (HRT) uvádíme stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).
 
K aktuální diskusi o účinnosti a bezpečnosti hormonální substituční léčby (HRT) uvádíme stanovisko Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). V posledních dnech probíhají v médiích i mezi odbornou veřejností diskuse týkající se kombinované hormonální substituční terapie (HRT) u žen v postmenopauze. Tyto diskuse byly vyvolány závěry, které vyplynuly z klinické studie probíhající v USA, která měla za cíl zhodnotit hlavní léčebné přínosy a rizika u nejčastěji používané kombinované HRT při prevenci potíží spojených s přechodem. V souvislosti s přechodem se u žen projevuje tzv. vegetativní menopauzální syndrom: návaly horka, pocení, sklony k depresi, podrážděnost, bolesti hlavy, nespavost. K dalším projevům postmenopauzy patří řídnutí kostí, vysoký krevní tlak, kornatění cév, zvýšení rizika cévních mozkových příhod a srdečního infarktu. Tyto obtíže způsobuje snížená funkce vaječníků, které neprodukují dostatečné množství hormonů - estrogenů a gestagenů. Smyslem hormonální substituční terapie (HRT) je náhrada těchto hormonů a zmírnění výše uvedených komplikací. Jako všechny léčivé přípravky mají i přípravky používané při HRT svá rizika. Mezi nejzávažnější známé, avšak poměrně vzácné nežádoucí účinky HRT patří mírně zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu, karcinomu sliznice dělohy (tzv.endometria) a riziko vzniku krevních sraženin, které ve vzácných případech mohou vést až k srdečnímu infarktu nebo plicní embolii (vmetení krevní sraženiny do krevního řečiště v plicích). Dále se může vyskytnout zvýšení krevního tlaku, žlučové kameny a další, méně závažné komplikace. Všechny tyto nežádoucí účinky jsou popsány v průvodních informacích příslušných přípravků. Na druhou stranu, kromě mírnění příznaků vegetativního menopauzálního syndromu, se HRT podílí na snížení rizika řídnutí kostí, projevů stárnutí kůže a změn na pohlavních orgánech. Existují údaje o příznivém vlivu HRT na paměť a nižší výskyt karcinomu tlustého střeva. Všechny přípravky používané při HRT jsou v České republice vázány na lékařský předpis a lékař je předepisuje po zvážení poměru přínosu a rizika u každé jednotlivé pacientky. Lékaři jsou seznámeni s postupy, jak minimalizovat rizika spojená s používáním HRT (např. v ročních intervalech se provádí vyšetření prsou a děložní sliznice, kontroluje se krevní tlak). Informace, které vyplynuly z výše uvedené studie, nepřinesly žádné zásadně nové poznatky o nežádoucích účincích HRT, pouze potvrdily známé údaje a vznesly otázku opodstatněnosti používání HRT jako prevence (tj. u pacientek bez klinických potíží), vzhledem k prokázaným nežádoucím účinkům. SÚKL doporučuje lékařům, aby dbali na pečlivé posuzování indikace HRT s ohledem na možná rizika u konkrétních pacientek a aby věnovali zvýšenou pozornost případným komplikacím léčby. SÚKL bude nadále monitorovat a vyhodnocovat vzniklou situaci a o případných nových poznatcích bude informovat prostřednictvím svých internetových stránek. Případná opatření ve smyslu změny v používání léčivých přípravků ke kombinované HRT budou prováděna ve spolupráci s držiteli rozhodnutí o registraci daných přípravků a v souladu s opatřeními zahraničních lékových agentur. (Zdroj: Jakub Turek, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha, 11.7.2002) Datum: 17.7.2002

IvaW 

Komentáře k článku

Přidat komentář

  

Přehled komentářů
  • 23.08.2017 04:15 - ... - yan
    Just because it is a sports fake rolex sale does not mean that they are made specifically for men. The truth is that many women prefer these types of replica watches sale. These watches can be used by anyone from divers and runners to bikers and surfers. Take note that there are sports swiss replica watches that are made for men, then there are sports watches that are made for women. When you are purchasing these devices, you should make sure you find rolex replica that is reliable. You should also check with the guarantee as well as the return policies that is offered. Many hublot replica will allow you to return the watch if you do not like it, as long as you have the receipt. If you are buying this rolex replica sale as a gift for someone in your life and you are not sure what rolex replica sale they would like, then you could always hand them a gift certificate to the watch store.

Navigace