Transsexualismus a jeho léčba | trans lidé | transvestita | transsexual | crossdressing | transgender.cz 


03.05.2007 - Transsexualismus a jeho léčba

Transsexualita je pojem pro obrácenou sexuální orientaci, kdy se jedinec v rozporu s vrozeným pohlavím identifikuje s pohlavím opačným - muž chce být ženou a žena mužem. Tyto jedince není možné vyléčit převýchovou či medikamentózně. Základem terapie je psychoterapie, na níž navazují další léčebné a případně operativní postupy.
 

Transsexualita je vrozená inverzní sexuální orientace, jejíž výskyt se omezuje na zlomek promile mužské i ženské populace. Tito lidé mají trýznivý a stálý pocit opačné sexuální příslušnosti, než do jaké je nutí jejich vrozené tělesné vybavení. Jsou nespokojeni se svým genitálem a přejí si být vybavení tělesnými znaky opačného pohlaví a rovněž touží po sexuální roli opačného pohlaví. Etiologie transsexualismu je nejasná. Toto onemocnění pravděpodobně vzniká v prenatálních životních fázích a je stavem nezvratným. Transsexualismus je tedy celoživotním problémem jedince.

Terapie transsexualismu zahrnuje dlouhodobou léčbu trvající několik let, kterou obvykle zahajuje a řídí sexuolog, případně psycholog a posléze chirurg:

 1. Základem je psychoterapie. Důležitá je podpora při organizování života v opačné sexuální roli.

 2. Jakmile je stanovena diagnóza tohoto onemocnění, je stanoven program léčby transseuální komisí a může být provedena změna jména a příjmení na sexuálně neutrální.

 3. Hormonální léčba má přivodit takové změny, aby sekundární pohlavní znaky připomínaly opačné pohlaví (androgeny u žen, antiandrogeny v kombinaci s estrogeny u mužů). Výsledky hormonální léčby jsou u mužů méně uspokojivé. Odstranění vousů a typicky mužského ochlupení vyžaduje obvykle i elektrodepilaci.

 4. Chirurgické výkony směřují ke změně tělesného pohlaví. U mužů spočívají v kastraci, u žen v odstranění prsou plastickými chirurgy odstraněním dělohy a vaječníků. Po absolvování těchto změn je možno po souhlasu lékařské komise požádat o změnu matričního pohlaví.

 5. Plastické operace. Mnozí transsexuálové se spokojí s korekcí druhotných pohlavních znaků a přeměnu vlastního genitálu nevyžadují z důvodu nemožnosti vytvoření dokonalé podoby a funkce.

Chirurgická přeměna z muže na ženu

 1. operace - zvětšení prsů (vyžaduje-li jí pacient, neboť po hormonální léčbě prsy často uspokojivě rostou)

 2. operace - přeměna genitálu je jednodobý výkon směřující k vytvoření ženského genitálu z mužského sestává z těchto jednotlivých úkonů

 • Amputace varlat a funikulů.

 • Podkožní amputace penisu, kromě malé výseče žaludu. Tato výseč slouží k rekonstrukci klitorisu a má nervověcévní zásobení.

 • Zachování močové roury.

 • Vytvoření vagíny může být z kůže penisu v podobě tubusu, který má svou vlastní výživu podkožní stopkou. Jiný postup je vytvoření vagíny z úseku tlustého střeva. Pro zranitelnost jemné sliznice a sekrety je však tlusté střevo používáno k rekonstrukci méně.

 • Vytvoření stydkých pysků z kůže šourku.

Chirurgická přeměna z ženy na muže

 1. Amputace prsů se zachováním prsních dvorců a bradavky.

 2. Odstranění dělohy a vaječníků.

 3. Vytvoření penisu a případně močové roury.

 4. Vytvoření skróta.

Tento text vznikl s laskavou pomocí Prof. MUDr. Jiřího Veselého, CSc.

redakce 

Zdroj : Plastická-chirurgie.info

Komentáře k článku

Přidat komentář

  

Přehled komentářů

Navigace