Thajské úřady povolí setkávání vězňů a vězeňkyň | trans lidé | transvestita | transsexual | crossdressing | transgender.cz 


30.10.2002 - Thajské úřady povolí setkávání vězňů a vězeňkyň

Thajská vězeňská služba umožní vězněným mužům a ženám, aby se společensky stýkali. Cílem je bránit šíření homosexuality ve věznicích. Setkávání vězňů a vězeňkyň bude umožněno na omezenou dobu při pracovní výchově a za bedlivého dohledu dozorců. Fyzický kontakt bude nepřípustný, uvedl Natchí Čitsavang.
 
Thajská vězeňská služba umožní vězněným mužům a ženám, aby se společensky stýkali. Cílem je bránit šíření homosexuality ve věznicích. Setkávání vězňů a vězeňkyň bude umožněno na omezenou dobu při pracovní výchově a za bedlivého dohledu dozorců. Fyzický kontakt bude nepřípustný, uvedl Natchí Čitsavang. Projekt bude v listopadu experimentálně zahájen ve vězení v provincii Nakchon Savan na severu země, kde bude 922 vězeňkyním umožněn vstup do mužské části věznice, kde budou pracovat společně s muži. Na činnost budou pozorně dohlížet dozorci. Po práci budou ženy a muži odvedeni do svých zón. Jestliže se nová praxe osvědčí, bude rozšířena na všechny káznice v Thajsku. Jejich úřady ale nehodlají umisťovat muže a ženy do společných cel. Uvádí se, že homosexualita se stala závažným problémem mezi 200.000 vězni a 50.000 vězeňkyněmi ve 132 thajských věznicích. Jeden výzkum ukázal, že po dlouhém věznění s příslušníky stejného pohlaví vězni pokládají své spoluvězně za krásnější než lidi opačného pohlaví. Věznění muži se neodvažují pohlédnout do očí žen, když se s nimi náhodou setkají. Toto chování vytvořilo problém homosexuality a doufáme, že společenský styk obou pohlaví pomůže tento problém zmírnit. Homosexualita podle thajských činitelů zvětšuje napětí v přeplněných věznicích, určených pro pouhých 100.000 osob.

Mila 

Komentáře k článku

Přidat komentář

  

Přehled komentářů

Navigace