Transvestité žijí ve strachu z odhalení | trans lidé | transvestita | transsexual | crossdressing | transgender.cz 


15.11.2000 - Transvestité žijí ve strachu z odhalení

Lidé mají tendenci si často zvláštní a složité problémy zjednodušovat. I transvestité se stali obětí "zdravého rozumu", který vyprodukoval řadu pozoruhodných omylů obecně pokládaných za samozřejmou pravdu.
 
Lidé mají tendenci si často zvláštní a složité problémy zjednodušovat. I transvestité se stali obětí "zdravého rozumu", který vyprodukoval řadu pozoruhodných omylů obecně pokládaných za samozřejmou pravdu. Všichni muži, kteří se oblékají jako ženy, jsou homosexuálové. Ačkoliv mezi transvestity nebyl proveden žádný podrobný průzkum, převažuje názor, že zastoupení homosexuálů mezi transvestity je přibližně stejné jako mezi běžnou populací - přibližně deset procent. To znamená, že 90 procent transvestitů jsou heterosexuálové. Někteří heterosexuální transvestité si představují sexuální styk s mužem, když jsou oblečeni jako ženy, ale to je často jen součást jejich "ženské" role. Pokud by měla být charakterizována sexualita těchto mužů, patrně nejlepší pojem by bylo "bisexuál". Většina transvestitů ale preferuje výhradně ženy. Transvestité chtějí být ženou. Většina převlékajících se mužů nejsou transsexuálové, tj. nechtějí fyzicky změnit své pohlaví. Ačkoliv transvestité s oblibou nosí ženské oblečení, jen málokdo chce žít jako žena nebo stát se ženou. Prostě jenom chtějí vypadat jako ženy. Jen velmi málo transvestitů chodí neustále v ženském oblečení a chová se jako žena. Ale ani tito muži nechtějí chirurgicky změnit pohlaví. Většina transvestitů oproti transexuálům zvládá svou mužskou roli. Jako rodičové jsou spokojeni s rolí otce a nechtějí se stát matkami. Sice o ostatních transvestitech mluví jako o "sestrách", ale tento výraz se vztahuje spíše ke změněnému zjevu, než k základní pohlavní identitě. Transvestité se chovají jako ženy, i když mají mužské oblečení. Protože řada transvestitů se bojí odhalení, svědomitě se snaží chovat jako tradiční "samci", když nejsou převlečeni. Pro většinu z nich to není problém, protože skutečně jsou mužní. Transvestité nemusí být nutně zženštilí. Když jsou v normálním oblečení, většina transvestitů se nijak neliší od běžné populace. Přesto řada transvestitů trpí strachem z prozrazení, který hraničí s paranoiou, a tak se často chovají přehnaně mužsky, chlapácky.

Redakce 

Komentáře k článku

Přidat komentář

  

Přehled komentářů

Navigace