trans lidé | transvestita | transsexual | crossdressing | transgender.cz 


- zprávy, příspěvky, glossy z domova

  • 25. 02. 2015 - Transgender aktivismus


    Pokud bych se měla zamyslet nad existencí trans komunity a jejích výrazných tváří, asi bych nenašla nikoho a nic. Komunita neexistuje hned z několika důvodů a „aktivisté“ působí rozpačitě.
  • 22. 01. 2014 - „Přistoupili?” - krátký film s transsexuální tématikou potřebuje vaši podporu


    Cestování vlakem s sebou obvykle přináší mnoho zážitků či náhodných setkání. Někteří lidé řeknou cizímu spolucestujícímu více než by řekli blízkému člověku. Jízda vlakem se stala inspirací i pro studentku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Terezu Pospíšilovou, která se rozhodla natočit svůj magisterský snímek s názvem "Přistoupili?". Jedná se o intimní drama, které poukazuje na neporozumění mezi lidmi a dotýká se společensky opomíjených témat, jakými jsou stáří, identita a osamělost.


<< < 21 / 22  > >>

Další články

Navigace