Problémy zhruba pětiny dětí, které se loni obrátily na Dětské krizové centrum, souvisely se sexuálním zneužíváním. V 70 procentech byli pachateli příbuzní. Služeb centra využilo loni přes 5000 klientů, a to formou návštěvy nebo přes telefonní a internetovou linku důvěry. Problémy zhruba pětiny dětí, které se loni obrátily na Dětské krizové centrum, souvisely se sexuálním zneužíváním. V 70 procentech byli pachateli příbuzní. Služeb centra využilo loni přes 5000 klientů, a to formou návštěvy nebo přes telefonní a internetovou linku důvěry. Sexuálního zneužívání se týkalo přes 1000 případů. Předloni využilo služeb centra přes 6000 klientů. Nedá se říci, že by týraných dětí loni ubylo, spíše se klade stále větší důraz na terapii, tedy dlouhodobou pomoc dětem, které se do centra kontaktovaly již dříve. Podle psycholožky centra Alexandry Fraňkové se v Česku setkala se sexuálním násilím každá čtvrtá dívka a každý sedmý chlapec. Centrum loni do dlouhodobé péče přijalo 42 sexuálně zneužívaných dětí, z předchozích let v této péči zůstalo 51 zneužitých dětí. Mezi další četné případy, které centrum loni řešilo, patřilo týrání formou sporu rodičů o dítě. Kvůli tomu kontaktovalo centrum necelých 1000 postižených. Zhruba stejný počet případů se týkal dětí, které se cítily ohroženy svým okolím. Ostatní děti si stěžovaly na fyzické a psychické týrání, neurotické potíže, poruchy učení a krizi v dospívání. Centrum vzniklo v roce 1992 jako nestátní nezisková organizace, aby chránilo a pomáhalo týraným, sexuálně zneužívaným a zanedbávaným dětem. Od roku 1996 provozuje nepřetržitou telefonní linku důvěry, jejíž obdoba funguje od roku 2000 i na internetu. Od roku 1999 má centrum azylový byt. Bližší informace o jeho činnosti mohou zájemci vyhledat na internetových stránkách www.ditekrize.cz. V případě potřeby mohou využít linku důvěry 02/41484149.