Je obecně přijímaným předpokladem, že estrogenová hormonální substituce (HRT) snižuje incidenci fraktur. Tento předpoklad však je založen jen na observačních datech, chybí důkazy založené na studiích. Je obecně přijímaným předpokladem, že estrogenová hormonální substituce (HRT) snižuje incidenci fraktur. Tento předpoklad však je založen jen na observačních datech, chybí důkazy založené na studiích. V Journal of American Medical Association (2001,285:2891-2897) byla publikována metaanalýza (autoři: DJ Torgerson et al.), do které bylo zahrnuto 22 studií, které se zabývaly incidencí nonvertebrálních fraktur u žen. Výsledky ukázaly, že HRT snižuje incidenci nonvertebrálních fraktur v prùmìru o 27 %. Tento vliv HRT byl výraznìjší u žen mladších než 60 let. Nejvýraznější efekt HRT se projevil u zlomenin v oblasti kyčle a zápěstí, zvlášť významné u žen mladších než 60 let.