Přepis přednášky není úplný (nemám poznámky hlavně z volné debaty), mohou se zde také objevit chyby nebo nesprávně pochopené údaje. Prosím o shovívavost. Přepis přednášky není úplný (nemám poznámky hlavně z volné debaty), mohou se zde také objevit chyby nebo nesprávně pochopené údaje. Prosím o shovívavost. Pro zjednodušení se v textu používají následující zkratky: TS = transsexualita TV = transvestitismus MtF, Ž = z angl. Male to Female - transsexuální osoba měnící pohlaví z muže na ženu (ve výkladu je ve stejném významu použita zkratka Ž -jako žena podle cílového stavu) FtM, M = z angl. Female to Male - transsexuální osoba měnící pohlaví z ženy na muže (ve výkladu je ve stejném významu použita zkratka M - jako muž podle cílového stavu) 1. část: Stručný úvod do problematiky TS nevíme, jak vzniká. Dnes se přikláníme k teorii, že její původ je v kombinaci dědičných faktorů a vnějších vlivů ve 3.-5. měsíci prenatálního vývoje. Stručné definování TS je takové, že člověk má jedno biologické pohlaví, ale psychologicky pohlaví opačné. Množství lidí v populaci je velmi obtížně odhadnutelné, známá je pouze statistika těch, kteří s problémem vyhledají odbornou pomoc. Diagnózu (medicínský kód F 64.0) nelze objektivně stanovit (neexistují žádné způsoby měření, statisticky nemají žádné tělesné, genetické ani hormonální odchylky od ostatní populace), lze ji pouze stanovit na základě dlouhodobého sledování psychologie osobnosti v rozhovorech s terapeutem. TS ve chvíli prvního kontaktu s odborným lékařem je prakticky vždy ve špatné psychické kondici. Proto při stanovování diagnózy hraje velkou roli „Zkouška skutečného způsobu života“ (anglicky „Real life test“), při níž se terapeut snaží vyloučit záměnu s duševní nemocí pacienta (když se někdo může cítit být Napoleonem, tak se stejně tak může i cítit být v opačném pohlaví). Může se vyskytnout souběh TS a duševní nemoci. Součástí terapie jsou standardně interní a endokrinologické vyšetření, podle potřeby další (např. neurologické apod.). Možnosti řešení TS: operativní přeměna pohlaví, adaptace na stávající pohlaví, sebevražda. Adaptaci častěji volí Ž a ti, kteří jsou rodiči dětí. Adaptace vyžaduje delší podpůrnou psychoterapii.Operativní přeměna pohlaví má přesně stanovený postup. Absolutní překážky operaci: nesprávná diagnóza, věk pod 18 let, trvající manželství. Relativní překážky operaci: osobnostní profil (psychopatie, problematické rysy), tělesné onemocnění (např. znemožňující užívání hormonů), kriminální minulost. TS mají často pocit viny, že nedokážou žít ve svém biologickém pohlaví, často vyvolávané nebo podporované lidmi z okolí. Hormonální terapie před operací trvá minimálně rok nebo alespoň tak dlouho, dokud není dosažena patřičná úroveň hormonů pro žádané pohlaví. M postupují minimálně dně operace: odstranění prsních žláz a odstranění vnitřních pohlavních orgánů. Asi 2/3 z nich se rozhodují pro další operativní rekonstrukci penisu. Ž postupují operaci ve dvou fázích - odstranění penisu a vytvoření nového genitálu, dále jeho úpravy. Po operaci se TS mohou vdávat/ženit, adoptovat děti. Pro Ž je zajímavou možnosti uchování semene pro budoucí lesbickou partnerku. U M lze uchovávat vajíčko pouze oplodněné (obvykle anonymním dárcem), je to však náročnější. 2. část: Rozdíly Ž-M Některé jsou na první pohled patrné, jiné skryté. u M se ST projevuje v dětství dříve a výrazněji, často už ve 4.-5. roce. U Ž se to sice v dětství objevuje taky, pak problém ustupuje a znovu zesiluje v období puberty. M zakládají po operaci častěji stabilní partnerský svazek, Ž naopak lépe adaptují na se nové vztahy. Ž se lépe adaptují na biologické pohlaví a sex. život v heterosexuálním páru. M mají složitější vztah k tělu než Ž. Před operací málo žijí v původní roli sexuální vztahy, pro ně je nepřijatelné poskytnout své tělo skutečnému muži, často se těmto stykům úplně vyhýbají a po operace se snaží je vytěsnit ze vzpomínek. Ž v tomto ohledu nemívají problém se po operaci adaptovat a svůj. Sex. život před operací berou jako normální součást své historie. M žijí po operaci relativně spokojeným sex. životem, manželky je často kladně hodnotí pro jemnost a ohleduplnost. Problémem nebývá ani nepřítomnost penisu. Ž lesbicky orientované obvykle nemívají problémy. Nejproblematičtější pozici mají heterosexuálně orientované Ž, které mají menší schopnost přijetí od svých manželů (nemožnost mít děti). U M kopíruje homosexuální orientace situaci ve společnosti. U Ž je výrazně vyšší, nezřídka však bývá pouze přechodným obdobím (později se adaptují = nejprve si uvědomují, kým jsou, a potom koho preferují). Po stránce psychologických charakteristik nejsou žádné významné rozdíly v inteligenci, vzdělání, kriminalitě, drogové nebo alkoholové závislosti apod. Ž se po dobu přeměny pohlaví snadněji adaptují na nové tělo (kromě genitálu), M komplikuje život menstruace a velmi těžce nesou situaci příp. sexuálního zneužití. K lékaři chodí dříve M a také je podstatně méně problémová jejich diagnostika - velmi často už přesně vědí diagnózu. Ž vyžadují delší diagnostickou fázi, často prochází před operací fází TV. Test skutečného života je pro Ž mnohem obtížnější (společenský tlak na vzhled). M po operaci se snaží na předcházející etapu zapomenout (udělat tlustou čáru), odmítají na to myslet. Ž se s předchozím životem vyrovnávají lépe. Předpokládaná nepřítomnost TV u M může být zdánlivá - prostě to není vidět. Přesto ji patrně prožívají, např. odmítáním nošení sukní, malování apod. Existuje teorie, podle které TV(hlavně Ž) není uzavřená diagnóza, ale že je to dobře zvládnutá TS bez operativní přeměny. Změna pohlaví u Ž je společensky degradující a nevýhodná. Zde může pomoci případný lesbický sklon M nepřemýšlí, jak budou po přeměně vypadat, Ž z pochopitelných důvodů ano. Ž chce být po operaci krásná, M úspěšný. 3. část: Volná debata Počet lidí s diagnózou TS (odpovídala Tereza): odhady se velmi liší od 1člověka na 1000 obyvatel (Singapur) až po 1 na 40000 u nás. Realitě je patrně bližší údaj 1 z 1000. Diskutovalo se také skrývání před okolím - to je však u TS prakticky nemožné (alespoň už ve fázi přeměny pohlaví). Myšlenka odstěhovat se co nejdále se setkala s velkým nesouhlasem většiny přítomných. Na podzim letošního roku vyjde kniha o TS od kolektivu autorů . Dále je těsně před vydáním knihy od Terezy o TS zevnitř - na přednášce 26.3. bude čtena ukázka, kniha má vyjít až za měsíc.