GINA KOLATA  GINA KOLATA Velká federální studie hormonální substituční terapie u žen po menopauze byla neočekávaně zastavena, výzkumníci tvrdí, že z důvodu, že léky jsou příčinou mírného, ale významného zvýšení rizika invazivního karcinomu prsu. Odhaduje se, že šest milionů žen užívá léky estrogen a progestin, nahrazující hormonální úbytek v menopauze. Předpokladem bylo, že léky ne jen zmírní návaly horka, noční pocení a poševní suchost, které mohou trápit ženy v menopauze, ale že ještě také zlepší zdraví ženy. Výzkumníci oznámili, že se tak neděje. Výsledky studie byly dlouho očekávány, je to první velká porovnávací studie k porovnání účinků hormonální substituční terapie s placebem u zdravých žen. Vedoucí studie, známý pod jménem Women's Health Initiative, poslal dopis 16 000 účastnicím studie, který by měly obdržet dnes, v kterém jim doporučuje, aby zastavily svou léčbu. Údaje ukazují, že jestliže 10 000 žen užívá léky po dobu jednoho roku, o 8 žen navíc se projeví se invazní karcinom prsu ve srovnání s 10 000 ženami, které neužívaly hormonální substituční terapii. O 7 více bude mít infarkt, o 8 více bude mít mrtvici a o 18 více bude mít krevní sraženiny. Ale o 6 méně bude mít kolorektální karcinom a o 5 méně frakturu kyčle. Studie měla trvat do roku 2005, řekl Dr. Jacques E. Rossouw, který je úřadující člen správní rady. Prvních několik let, po které ženy léky užívaly, neměly  žádné zvýšené riziko karcinomu, srdeční choroby nebo krevních sraženin a studie nehodnotila výhody užívání léků po krátkou dobu pro zmírnění symptomů menopauzy. Rozhodnutí ukončit studii padlo 31. května, při periodickém zhodnocení shromážděných dat porotou expertů, výborem pro bezpečnost a monitorování. Dr. Rossouw náhle sdělil, poté co ženy užívaly léky průměrně od 5,2 roku, že data dosáhla limitu. "Riziko karcinomu prsu překonalo předdeklarovanou hranici bezpečnosti," řekl. I když varování, že nebezpečí pro každou ženu je nepatrné, výzkumníci studie tvrdí , že všechna rizika léků převyšují nad jejich výhodami. Studie neadresovala otázku užívání estrogenu samotného. Ženy po hysterektomii užívají samotný estrogen — progestin se přidává jen aby zabránil estrogenu zapříčnit karcinom děložní sliznice a lékaři nepředepisují estrogen samotný pro ženy s dělohou. Rizika a výhody estrogenu samotného jsou obsahem studie v druhém klinickém pokusu 11 000 žen, vedené Women's Health Initiative. Tato studie pokračuje, protože doposud není žádný důkaz, že rizika léku převyšují jeho výhody. Nyní se samotným estrogenem, řekl Dr. Rossouw, " rizika a výhody zůstanou nejasné," ale "nemůžeme říct, že zde není žádná indikace zvýšeného rizika karcinomu prsu." Zjištění o hormonální kombinaci bude publikované v červenci v 17. vydání The Journal of the American Medical Association. Časopis plánoval vydat ho dnes ráno tak, aby údaje byly lékařům a ženám k dispozici současně , když ženy obdrží své dopisy doporučující jim přerušení užívání léků. Avšak Cox News Service událost zveřejnily minulý večer. Nyní se skončením této velké studie, mnoho pozorovatelů řeklo, že se směr může otočit. Hormonální substituční terapie, jednou považovaná za možnost pro ženy zůstat navždy mladými, chránit se před nemocí srdce a před osteoporózou, a obecně zůstat zdravější než by jinak byly, může znamenat rychlou ztrátu svého kouzla. Někteří jsou znepokojeni, že zpráva bude pravděpodobně tak děsivá, že se ženy budou cítit podvedeny. "Je to bomba," řekl Dr. Wulf Utian, výkonný ředitel North American Menopause Society, neziskové společnosti, která dlouho obhajovala hormonální substituční terapii pro ženy s jasným důvodem pro její užívání jako návaly horka nebo ztrátu kostní hmoty. "Myslím , že existuje skutečné nebezpečí panikaření doslova stovek tisíc, jestliže ne milionů žen." Dr. Utian dodal , že on ženám radí diskutovat o závěrech se svými lékaři před tím, než odmítnou užívat své hormony. Dr. Suzanne Fletcher, která je profesorkou ambulantní péče a preventivního lékařství v Harvard Medical School, také zdůrazňuje, že zde nebyl žádný důvod k panice. Dr. Fletcher řekla , že byla rozhodnutím zklamána, ale ne překvapena. Vedení studie ženám sdělilo dvakrát předtím, v roce 2000 a v roce 2001, že se zdá, že ty, které užívají léky, mají poněkud vyšší množství infarktů, krevních sraženin a mrtvic než ty, které užívají placebo, ačkoli rizika nebyla dost vysoká , aby studii zastavila. "I když jsem byla rozrušena těmito výsledky, jsou důvodem, proč klinické pokusy provádíte," řekla Dr. Fletcher. Nyní je otázkou, co by měly ženy dělat? Dr. Victoria Kusiak, která je viceprezidentkou klinických záležitostí a ředitelkou North American ve Wyeth, největšího výrobce hormonů, zdůraznila, že neexistovala žádná další efektivní léčba symptomů menopauzy. Zatímco některé ženy těmito symptomy nejsou zatěžovány, jiné jsou jimi zbědované, řekla Dr. Kusiak. "Osmdesát pět procent žen má tyto symptomy," řekla. "Návaly horka, noční pocení nejsou jen obtěžující — mohou zasahovat do vašeho života." Dr. Kusiak sdělila, že 9 z 10 lékařů uvádí úlevu od těchto symptomů jako důvod předepisování léků. "Pro delší dobu, zvláště delší než čtyři roky, bychom radili, aby byla individualizována analýza rizika - výhody," řekla. Dr. Deborah Grady, která řídí University California v San Francisco/Mount Zion Women's Health Clinical Research Center, řekla , že ona by naléhala na většinu žen, aby přerušily užívání hormonální kombinace. "Toto je nebezpečný lék," řekla Dr. Grady. Mnoho žen, řekla, může jednoduše zcela přerušit užívání. Jestliže zde neexistuje tak významný návrat menopauzálních symptomů, řekla, ale jestliže se symptomy vrátí a jsou nesnesitelné, může žena hormony užívat další rok a pak znovu zkusit je přerušit. Ale, řekla Dr. Grady, jestliže žena užívala hormony čtyři nebo více let, tedy dobu, kdy se může objevit riziko karcinomu prsu, měla by zkoušet přísnější způsob, snižování své  hormonální dávky do té doby , než se bez nich zcela obejde. Dr. Nannette Wenger, kardioložka v Emory University, sdělila, že důvodem užívání hormonální kombinace by měla být jen dočasná úleva prudkých symptomů menopauzy. Ale, řekla Dr. Wenger, "nikomu bych nedoporučila, aby je začal užívat."