Ve čtvrtek 23.1. jsme se sešli v komunitním centru na setkání, které pořádalo TransForum. Další z těchto setkání nás čeká ve čtvrtek 27.2. opět od 18. hodiny tamtéž. Jelikož jsem slyšela různé reakce zúčastněných, dovolte mi, abych uvedla na pravou míru pár věcí ohledně těchto setkání. Ve čtvrtek 23.1. jsme se sešli v komunitním centru na setkání, které pořádalo TransForum. Další z těchto setkání nás čeká ve čtvrtek 27.2. opět od 18. hodiny tamtéž. Jelikož jsem slyšela různé reakce zúčastněných, dovolte mi, abych uvedla na pravou míru pár věcí ohledně těchto setkání. Setkání jsou otevřena celé široké komunitě transgenderů, jejich partnerů, příbuzných a známých. Účelem setkání je vytvořit prostor pro setkání lidí "stejné krve", prostor, v němž máte příležitost si popovídat a vyměnit si zkušenosti. Z naší strany pořadatelů neočekávejte žádné heroické výkony v pořádání bohatého programu, avšak úplně bez programu také nebudeme. Tak například na setkání 23.1. měla být přítomna vizážistka, která by zodpověděla některé případné dotazy. Vzhledem k nemoci dětí je její návštěva přesunuta na 27.2. Na tomto setkání bychom si také měli promítnout TV pořad Ego s Milkou Šubrtovou. To pro ty, kteří jej asi týden předtím nestihnou vidět v České televizi. A máme připraveny i další zajímavé hosty, které chceme pozvat na některá z dalších setkání. Vrátím se ještě trochu k tomuto poslednímu. Byla jsem mile překvapena, že se nás sešlo nakonec celkem 14. Popíjeli jsme čaj a pojídali sušenky a příjemně si povídali. Já jsem se bohužel musela na chvilku vzdálit, abych vyřídila administrativu (bezplatný pronájem prostor pro TF), což některým lidem připadalo jako nuda a proto nás opustili. Poté však začala teprve ta správná bouřlivá debata, která se točila především o směřování TransFora - co by mělo a co by nemělo dělat. Bouřlivost debaty byla umocněna především přítomností Terezy Spencerové, která do našich smělých plánů vnášela skepsi z předchozího fungování TransFora na jedné straně a inspiraci v podobě neuskutečněných starých projektů na straně druhé. Nakonec mi ty dvě a půl hodiny v centru utekly jako voda. Ani jsem si nestihla dokončit naše povídání s Jirkou. Ani jsem neměla dost času popovídat si s dalšími lidmi. Proto se těším, že se sejdeme už za měsíc a doufám, že budeme mít více času.