Před časem jsem oznámila svůj úmysl vytvořit PR (public relations) publikaci, která by pomohla trochu rozšířit povědomí o transgenderech. Samozřejmě si uvědomuji, že nemám patent na rozum, a transgendery vnímám ze svého úhlu pohledu. Proto jsem oslovila celou řadu lidí s návrhem, aby se podíleli na vytvoření této brožurky. Nyní bych ráda vyvolala veřejnou diskusi k tomuto tématu. Pokud máte nějaké nápady, námitky či komentáře, ráda si je vyslechnu. Před časem jsem oznámila svůj úmysl vytvořit PR (public relations) publikaci, která by pomohla trochu rozšířit povědomí o transgenderech. Samozřejmě si uvědomuji, že nemám patent na rozum, a transgendery vnímám ze svého úhlu pohledu. Proto jsem oslovila celou řadu lidí s návrhem, aby se podíleli na vytvoření této brožurky. Nyní bych ráda vyvolala veřejnou diskusi k tomuto tématu. Pokud máte nějaké nápady, námitky či komentáře, ráda si je vyslechnu. Vzhledem k tomu, že je to opravdu velké sousto, dovolím si povídání o tomto projektu rozdělit na více částí - specifikaci cílů a cílové skupiny, otázku financování, diskusi o struktuře, formě a obsahu publikace. Cíle projektu Vždy je dobré začít od začátku, kterým je vytýčení cílů. Pomůže nám to udržet směr během další bouřlivé diskuse o obsahu publikace a také nám to pomůže na závěr vyhodnotit úspěšnost našeho záměru. A jaké cíle si klademe v této informační kampani? Zvýšit informovanost o transgenderech. Toto je základní cíl, který nám pomůže naplnit celou řadu dalších cílů. Je všeobecně známo, že z neznámého má člověk strach a strach vyvolává agresivitu. Čím více toho o nás budou lidé vědět, tím méně se nás budou obávat. Usnadnit život transgenderům. Mám na mysli osvětu namířenou na konkrétní instituce a konkrétní situace, které nám přinášejí různé komplikace. (Vydávání nových dokladů ve školách. Změna jména na úřadech. Kontakt s Policií např. při silniční kontrole.) Těmto komplikacím bychom mohli předejít, pokud bychom daným institucím dali do rukou potřebné informace, aby věděli jak se v konkrétních situacích chovat. Kromě již vyjmenovaných míst (školy, úřady, policie) bych přidala ještě další instituci, která poměrně velkou ovlivňuje naše životy a to je Parlament ČR. Poslanci a senátoři by měli při schvalování zákonů dbát na potřeby všech občanů a všech menšin ve společnosti. Při diskusi s Hankou Fifkovou byl vysloven názor, že by osvěta měla jít i směrem k odborným pracovníkům. Chápu, že je v této republice ještě celá řada lidí, kteří si své názory utvořili na základě informací získaných před několika desítkami let při studiu na vysoké škole, za svými názory si stojí a tím pádem je neradi mění. Je faktem, že ve světě již existují různé nové studie mapující transgender komunitu a odborná veřejnost v ČR se jimi pravděpodobně nezabývá. Věřím, že bychom i pro tyto lidi mohli přinést některé podnětné myšlenky, ale osobně jsem k výslednému účinku trochu skeptická. Poskytnou návod sami sobě. Přiznávám se bez mučení, že nad touto oblastí trochu váhám. Abych vám to více osvětlila uvedu některé konkrétní příklady. Mám na mysli například používání toalet na veřejných prostranství. Existují různé návody (i názory), jak se v konkrétních situacích zachovat a tyto informace by mohly být užitečné pro našince a stejně tak např. pro majitele restaurací apod. Jiným příkladem by mohl být návod pro našince a zaměstnavatele, jak postupovat při přechodu do opačné role v zaměstnání. Cílová skupina Rozsah cílové skupiny se nám bude odvíjet od finanční stránky celého projektu. Každopádně již teď si můžeme vytvořit menší a větší variantu. Cílová skupina nám vyplývá z výše definovaných cílů. Jsou to tedy školy, úřady státní správy, Policie ČR, Parlament ČR. Toto je menší varianta. Ve větší variantě lze rozšířit záběr i do dalších institucí. Například ve školách se neomezíme jen na rozeslání na školy, kde potřebujeme vyřídit dokumenty, ale zaměříme se na školy ve smyslu předávání informací žákům a studentům. Tím mám na mysli směřování do základních a středních škol a dále pak na pedagogické fakulty vysokých škol. Mohli bychom se také zaměřit na celou řadu institucí, která pracuje s mládeží. A další nápady jsou vítány. Samozřejmě se velikost záběru odrazí od financí, ale o tom příště. Náměty a připomínky pište do diskusního fóra nebo na adresu kristina@transforum.cz