Mocný se výkřik nese tmou Mocný se výkřik nese tmou a ulice je prázdná jako moje duše, život je krutou - hrůznou hrou, na oltář smutku pokládám růže Já závidím šedému kameni, když dlaň a stín noci jej hladí, to měsíc mi dává znamení, že pryč jsou léta bláznovství a mládí. Kde smích a radost berou lidé? V Kotvě nemají je k mání, svět je Dachau a mi jemu židé. ....chci křičet, ale něco mi v tom brání.