Transsexualita Transsexualita Diagnostika a léčba Hanka Fifková, Ivo Procházka, Petr Weiss, Ladislav Jarolím, Jiří Veselý, Vladimír Weiss ISBN 80-247-0333-5 | Katalog č.: 2048 198 Kč | 319 Sk 168 stran Datum vydání: 27.05.2002 Obecná publikace o transsexualitě je určena studentům psychologie a medicíny, dále pracovníkům všech pomáhajících profesí, pacientům a jejich rodinám. Je to první ucelená publikace na dané téma u nás, jejím cílem je zlepšit informovanost odborné veřejnosti. Z OBSAHU Výňatek z recenze (doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.) Předmluva 1 Pohlavní identita 1.1 K historii pojmu 1.2 Definice transsexuality 1.3 Výskyt transsexualismu v populaci 1.4 Situace ve světě 2 Etiologie transsexuality 2.1 Psychologické teorie 2.2 Biologické teorie 3 Diagnostika transsexuality 3.1 Psychologická diagnostika 4 Diferenciální diagnostika 4.1 Intersexualita 4.2 Homosexualita 4.3 Porucha pohlavní identity v dětství 4.4 Transvestitismus fetišistický 4.5 Transvestitismus dvojí role 4.6 Psychotická porucha 4.7 Syndrom skopců 4.8 Organické mozkové léze 5 Základní etapy procesu přeměny pohlaví 5.1 Diagnostika 5.2 Fáze rozhodovací 5.3 Real life test, Real life experience 5.4 Hormonální terapie 5.5 Operativní výkony 5.6 Pooperační období 5.7 Model terapeutického týmu 5.8 Kontraindikace přeměny pohlaví Absolutní kontraindikace Relativní kontraindikace 6 Psychoterapie 6.1 Formy psychoterapeutického působení 6.2 Odpovědnost terapeuta 6.3 Odpovědnost klienta 7 Endokrinologické aspekty a hormonální léčba 7.1 Hormonální léčba transsexuálů MtF 7.2 Hormonální léčba transsexuálů FtM 7.3 Doporučovaná vyšetření u transsexuálních klientů 7.4 Absolutní a relativní kontraindikace hormonální léčby 8 Chirurgické výkony u FtM 8.1 Redukční mamoplastika u transsexuálních klientů FtM 8.2 Operace na vnitřních ženských pohlavních orgánech u FtM 8.3 Rekonstrukce penisu, uretry a scróta 8.3.1 Náhled do historie rekonstrukcí penisu 8.3.2 Standardní způsob našich rekonstrukcí 8.3.3 Další použité způsoby našich rekonstrukcí 8.3.4 Diskuse 9 Chirurgické výkony u MtF 9.1 Historie chirurgických výkonů u MtF 9.2 Operační technika Inverze kůže penisu Rektosigmoidální vaginoplastika Augmentační mamoplastika 10 Rozdíly mezi transsexuály FtM a MtF 10.1 Transsexuální chování v dětství 10.2 Sociální adaptace 10.3 Partnerská a sexuální adaptace Sexuální život v původních rolích Sexuální život v rolích psychicky vlastních po dokončení procesu přeměny pohlaví Sexuální orientace 10.4 Psychologické charakteristiky 10.5 Psychopatologie 10.6 Adaptace na vlastní tělo 10.7 Průběh terapie 11 Transsexualita a rodičovství 12 Právní aspekty 13 Transsexualita a náboženská víra 14 Sociologické aspekty Literatura Přílohy
RECENZE Výňatek z recenze doc. MUDr. Jaroslava Zvěřiny, CSc. Rukopis kolektivu autorů se věnuje fenoménu transsexuality z interdisciplinárního pohledu. I když kniha není rozsáhlá, podařilo se autorům důkladně a podrobně informovat čtenáře o biopsychosociálních aspektech tohoto zajímavého a čtenářsky atraktivního tématu. Etiologie, diagnostika i terapeutická opatření u transsexuality jsou popsány v celé šíři dnešních poznatků lékařských věd. Klinické zkušenosti sexuologů H. Fifkové a I. Procházky umožňují poskytnout čtenáři neobyčejně cenné informace o často velice citlivých a subtilních tématech. Je důležité, že se autoři přidržují mezinárodně uznávaných standardů, zejména těch, které pravidelně publikuje americká Společnost Harryho Benjamina, lékařského klasika transsexualismu. Cenné jsou také informace o právních aspektech léčebných opatření i rodinných poměrů transsexuálních osob.Psychologické a psychodiagnostické kapitoly velmi erudovaně napsal psycholog Petr Weiss, který se transsexualitě soustavně věnuje již řadu let. Velmi zajímavé jsou rovněž kapitoly o chirurgických výkonech, které směřují k přeměně pohlaví. Sestavili je zkušení operatéři - J. Veselý, L. Jarolím a další. V souhrnné publikaci nechybí ani stať o vztahu náboženství k tomuto tématu. Kapitola je obohacena autentickými výpověďmi transsexuálů s různým náboženským přesvědčením a o názory některých duchovních, kteří přišli do styku s transsexuálními lidmi. Text socioložky M. Linkové je zajímavým příkladem uvažování dnes módního "gender badatelství", které v české medicíně není zatím příliš známo. Myslím, že text bude zajímat nejen sexuology, ale též lékaře řady hraničních oborů, psychology i právníky. Nepochybně si ho se zájmem přečtou i lidé s problémy sexuální identifikace a orientace a jejich blízcí příbuzní či přátelé a vůbec i širší laická veřejnost.
Jde o první ucelenou monografii, zabývající se problematikou transsexuality. V jednotlivých kapitolách jsou zahrnuty dostupné informace, týkající se etiologie, diagnostiky, diferenciální diagnostiky a epidemiologie. Kniha se zabývá psychoterapií, hormonální terapií i chirurgickými zákroky, ale i aspekty souvisejícími, např. právními, rodinnými, náboženskými či sociologickými. Vysokou odbornou úroveň díla zaručuje kolektiv autorů - špičkových medicínských odborníků. Kniha je určena především široké odborné veřejnosti z řad lékařů a pomáhajících profesí, ale srozumitelné informace v ní nejde i čtenář - laik.   (Lidé mi často říkají, že neví, co by měly na transgender.cz psát. Je zejímavé, kolik z nás o téhle knížce ví a nebo ji dokonce vlastní, ale doposud nebyl nikd schopný tuto informaci zde uveřejnit. Sypu si popel i na svoji hlavu. Kristina)