Američtí pediatři argumentují za práva homosexuálních rodičů  Američtí pediatři argumentují za práva homosexuálních rodičů

Reuters

4. únor 2002 12:09AM

CHICAGO (Reuters) - Homosexuální páry vychovávají děti, které jsou stejně tak dobře vyrovnaní jako jiné a ony zasluhují stejná práva k adopci jako heterosexuální páry, sdělila v pondělí skupina pediatrů v U.S. Ve svém prvním ustanovení politiky v otázce rodičovství homosexuálů a adopce, Americká akademie pediatrů sdělila, že studie ukázala, že děti vychovávané páry stejného pohlaví neměly žádné větší riziko zamotat se se svou pohlavní identitou. "Je zde více podobností než odlišnosti v modelu rodičovství a postojů (mezi) homosexuálními a nehomosexuálními rodiči," sdělila skupina Dr. Helen Perrin ve zprávě politiky podpory publikované v tomto měsíčním vydání deníku Pediatrics. Ustanovení politiky požaduje odstranění právních překážek k adopci páry stejného pohlaví, které také sděluje nespravedlnost upírat dětem pojištění zdravotní péče  a další výhody, které požívají děti heterosexuálních párů. Pouze Florida, Mississippi a Utah mají zákony, které efektivně zakazují adopce páry stejného pohlaví, dokonce když jeden partner usiluje o adopci dítěte svého partnera. Právní předpisy v některých dalších státech takovým adopcím brání a jsou vyloučeny. Naopak Vermont výslovně dává párům stejného pohlaví stejná práva k adopci jako "rodinnému útvaru," a tento stát se nedávno stal prvním umožňujícím občanská spojení homosexuálních párů. "Co vidíte, je vyvíjející se terén, ale (adopce homosexuálními páry) se stává více přijímaná," řekla Patricia Logue z Lambda fondu právní ochrany a vzdělání, který podporuje práva homosexuálů. Další organizace reprezentující psychiatry, psychology a sociální pracovníky, přicházejí podpořit adopce homosexuálních párů, většinou ve stručnosti zastoupené u soudních případů. Počet U.S. dětí s nejméně jedním homosexuálním rodičem je odhadován mezi jedním a devíti miliony, většina těchto dětí je počatých v předešlém heterosexuálním vztahu. Ale rostoucí počet rodičů stejného pohlaví otěhotní prostřednictvím dárcovství spermatu nebo s pomocí náhradní matky. Existují některé důkazy, že děti homosexuálních rodičů mohly čelit většímu množství škádlení než děti heterosexuálních párů. Byli také poněkud více svolné uvažovat pro sebe o partnerovi stejného pohlaví, ale pravděpodobně se nikdo nestal homosexuálem. Homosexuální otcové měli sklon být přísní pedanti než heterosexuální otcové a měli  pravděpodobněji komplikovaný svůj dětský život, napsala. Lesbické matky měly sklon být starostlivější o poskytnutí modelu mužské role pro své děti oproti rozvedeným heterosexuálním matkám. V předchozích studiích 300 dětí lesbických matek, žádná nesvědčila o zmatku pohlavní identity, nebo konzistentního upoutání chováním opačného rodu, napsala Perrin. Zpráva také informovala o dřívějším dozvěděním se dítěte o rodičově homosexualitě, jsou vyrovnanější. RTR/SCIENCE-RIGHTS-GAY-DC   NY Times - 4. února 2002 Skupina podporuje homosexuály, kteří usilují o adopci dítěte partnera ERICA GOODE Americká akademie pediatrů, která rodičům vychovávajících děti poskytuje poradenství o otázkách od výprasku k výživě, oznamuje dnes svou podporu na právo homosexuálů a leseb adoptovat děti svých partnerů. "Děti, které se narodily nebo byly adoptovány jedním z páru stejného pohlaví, zasluhují zabezpečení dvěma právně uznávanými rodiči," sděluje akademie v ustanovení politiky publikovaném ve svém vědeckém časopisu Pediatrics. Organizace vydala svoje sdělení po zhodnocení studií z dvou desetiletí komisí. Sděluje, že většinou zjišťují, že děti homosexuálních nebo lesbických rodičů byly také společensky a psychologicky stejně vyrovnané jako děti heterosexuálních rodičů. Otázka tak zvané adopce druhým rodičem byla v mnoha státech krutým zápasem. Tři státy takové adopce efektivně zakazují, sedm států a Washington, D.C., je zákonem  nebo rozhodnutím soudu umožňují, a jinak se právní postavení takových adopcí velmi mění. Ale mnoho expertů akademii vyjádřilo podporu a pravděpodobně budou jedna ruka se soudy a zákonodárnými sbory, protože skupina, která reprezentuje 55,000 pediatrů, se těší širokému respektu. Legalizování adopce druhým rodičem, sdělila akademie ve svém prohlášení, je v nejlepším zájmu dětí, protože dává záruku stejných práv a ochrany homosexuální rodiny, které jsou běžně shodné s heterosexuálními rodiči a jejich dětmi. Zákonné adopce například zajistí, že dítě bude mít přístup k zdravotnickému pojistnému plnění od obou rodičů a sociálnímu zabezpečení pozůstalostních dávek, kdyby jeden z rodičů zemřel a že trvalý právní vztah s oběma rodiči bude existovat i když se rodiče oddělí, ovlivní záležitosti jako poručnictví, práva navštěvování a podpory dítěte. "Je to opravdu o potřebách dětí," řekl Dr. Josef Hagan, pediatr v soukromé praxi ve Vermontu a předseda komise akademie pro psychosociální aspekty dítěte a zdraví rodiny, který ustanovení politiky navrhnul. Dr. Helen Perrin, profesorka pediatrie v Tufts New England Medical Center, která byla konzultantkou komise, jasně akademii sdělila "že děti, jejichž rodiče jsou náhodou homosexuální nebo lesbičtí, postrádají některé z jistot, které mohou přijímat ostatní děti." Politika akademie je pochválována organizacemi práv homosexuálů. Patricia M. Logue, vrchní právní zástupce a expert na rodinné právo fondu Lambda pro právní ochranu a vzdělání, národní skupiny práv homosexuálů, sdělila, že podpora pediatrů je důležitá, protože "mnoho vnějších problémů vzniká z toho, že lidé nejsou zrovna obeznámeni s našimi rodinami a spekulují ze strachu." Dodala, že mnoho lidí "se spolehne na lékaře, aby tyto obavy rozptýlili." Ale Kenneth Connor, prezident Family Research Council - kolegia pro zkoumání rodiny, skupiny zabývající se otázkami manželství a rodiny, toto nazval "politováníhodné, že akademie podlehla politické správnosti a vzdala se skutečného výzkumu."Pan Connor řekl, že jeho organizace oponuje jakékoliv podobě adopce homosexuálů, protože "to trivializuje přínos kterého každého pohlaví, rovnocenně mužského i ženského, směřujícímu k somatickému, emočnímu a psychosociálnímu vývoji svých dětí." Většina dětí párů stejného pohlaví má pouze jednoho zákonného rodiče, rodiče, který dítě počal nebo je adoptoval. Další nebo druhý rodič musí žádat o adopci k ustanovení právně závazného vztahu s dítětem. Mnoho států ponechalo rozhodnutí o adopci druhým rodičem soudům. Ale tři státy - Vermont, Connecticut a California - přijaly zákony specificky umožňující homosexuálům a lesbám adoptovat děti svých partnerů. Ve čtyřech dalších státech - Illinois, New York, New Jersey a Massachusetts - a Washington, D.C., apelační soudy potvrdily právo na takové adopce. Naopak, Florida brání homosexuálům a lesbám v adopci dětí za jakýkoliv okolností. Zákony ve dvou dalších státech, Mississippi a Utah, efektivně zakázaly adopce druhým rodičem. Pro Betsy Smith, (41), výkonnou ředitelku nevýdělečné organizace v Bostonu, takové zeměpisné odlišnosti znamenaly zůstávat v Massachusetts, kde se nejvyšší soud domníval o právu adoptování druhým rodičem, místo přestěhování se zpět do Maine, odkud pochází ona i její partnerka, kde ale není známo, že by nějaký soud povolil takové adopce. Partnerka paní Smith, Jennifer Hoopes, porodila v loňském roce 22. prosince chlapce Justina a paní Smith jej adoptovala. "Časem se přestěhujeme zpět do Maine," řekla. "Ale nyní zůstaneme zde, máme dvě děti, tak zde můžeme zakon využít. "V svém prohlášení pediatrická akademie poznamenala, že " velká skupina odborné literatury poskytuje důkaz, že děti s homosexuálními rodiči mohou mít stejné výhody pro zdraví, přizpůsobování a vývoj, které mají děti  heterosexuálních rodiče. "Krátká zpráva v časopise shrnuje doprovázenou literaturu ustanovení politiky. Akademie také ve svém prohlášení  doporučuje, aby se pediatři seznámili s výzkumem a aby "obhajovali iniciativy prosazující neměnnost prostřednictvím adopce spolurodičem nebo druhým rodičem pro děti partnerů stejného pohlaví. "Dr. Judit Stacey, profesorka sociologie na kalifornské universitě odsouhlasila, že jistota, že děti homosexuálních nebo lesbických rodičů nejsou vystaveny žádnému poškození, je přesvědčivá. Řekla, že další odborné organizace, včetně American Psychological Association - americké asociace psychologů, zastupují soudní případy adopcí ve prospěch homosexuálních nebo lesbických rodičů nebo vydávají rozhodnutí, podporující takové adopce. Řekla ještě, že prohlášení pediatrů bude zvláště významné "protože oni obecně nejsou považováni za radikální skupinu a předávají souvislost s dětmi. "Ale Dr. Steven Nock, profesor sociologie na University of Virginie, jehož pole výzkumu je rodinná politika, řekl, že zatímco on "zcela sympatizoval s cíli" prohlášení akademie, nebyl přesvědčen, že by existující výzkum byl dostatečně důkladný, aby tvořil základ pro takovou politiku. "Velká část literatury obecně zobrazuje děti homosexuálů a leseb jen jako velmi hezké," řekl Dr. Nock. "Je otázkou, zda široce založená skupina vědců by přijala literaturu jako objektivní a vědeckou. "Dodal, že měl "nějaké otázky o metodách, které byly použité v některých z těchto studií a metodách, které byly použity pro extrapolování z nich. "Za svou část Dr. Stacey řekla, "historie ukazuje" že legalizace adopce druhým rodičem" se nakonec děje, a rozhodně se děje mezinárodně a ve všech dalších rozvinutých průmyslových státech. ""Ve skutečnosti to lidé již dělají," řekla. "Otázka je, zda dáte rodičům stejná práva, a proto tedy dětem stejná práva a stejnou stabilitu v jejich poměru ke svým rodičům, jaké mají ostatní děti?"   Adopce spolurodičem nebo druhým rodičem u stejno-pohlavních rodičů   AMERICKÁ AKADEMIE PEDIATRŮ Komise pro psychosociální aspekty zdraví dítěte a rodiny SHRNUTÍ. Děti, které se narodily nebo byly adoptovány jedním z páru stejného pohlaví zasluhují zabezpečení dvěma právně uznávanými rodiči. Proto Americká akademie pediatrů podporuje legislativní a právní úsilí poskytovat v těchto rodinách možnost adopce dítěte druhým rodičem nebo spolurodičem. Děti jsou hodny vědět, že jejich vztahy s oběma svými rodiči jsou stabilní a právně uznávané. To se týká všech dětí, ať už jsou jejich rodiče stejného nebo opačného pohlaví. Americká akademie pediatrů uznává, že významná a podstatná část odborné literatury poskytuje důkazy, že děti s homosexuálními rodiči mohou mít stejné výhody a stejné předpoklady pro zdraví, přizpůsobování a vývoj, které mohou mít děti heterosexuálních rodičů.1-9 Když se dva dospělí podílejí na rodičovství dítěte, oni i dítě si zaslouží klid, který přichází s právním uznáním. Narozené nebo adoptované děti v rodinách sestávajících z partnerů jenž jsou stejného pohlaví obvykle mají jen jednoho biologického nebo adoptivního zákonného rodiče. Druhý partner v rodičovské roli je nazýván "coparent" nebo "druhý rodič." Protože tyto rodiny a děti potřebují trvalost a bezpečí, která jsou poskytnuta úplným uznáním a právním definováním dvou rodičů, akademie podporuje právní adopce dětí spolurodičem nebo druhým rodičem. Upírání právního statusu rodiči  pro adopci spolurodičem nebo druhým rodičem těmto dětem brání užívání psychologického a právní jistoty, které nastává, mají li oba ochotné, způsobilé a milující rodiče. Několik států zvážilo nebo ustanovilo legislativu schvalující adopci druhým rodičem partnery stejného pohlaví. K tomu ještě legislativní výhody zaručují rovnocenné právní postavení jako manželství pro homosexuální a lesbické partnery tak, jak zákon schvaluje občanské svazky ve Vermontu, může také dbát na poskytování bezpečí a trvalost pro děti těchto partnerství. Mnoho států ještě nezvažuje legislativními postupy zajistit bezpečí dětí, jejichž rodiče jsou homosexuální nebo lesbičtí. Přesněji řečeno, o adopcích se rozhoduje soudy pro věci pozůstalostní nebo soudy pro rodinu na základě případ od případu. Precedentních případů je omezeně. Je důležité, že existuje široký národní etický mandát, který bude ovlivňovat soudy v poskytování nezbytné ochrany pro děti prostřednictvím adopce spolurodiči. Adopce spolurodičem nebo druhým rodičem chrání dětské právo na udržení trvalých vztahů s oběma rodiči. Umožnění právního schválení adopce spolurodičem dosahuje následujícího:
  1. Zaručí, že rodičovská práva a povinnosti druhého rodiče budou chráněna, jestliže první rodič zemře nebo se stane nezpůsobilým. Navíc adopce druhým rodičem chrání právní nárok dítěte na vztahy s oběma rodiči. Při neexistenci adopce spolurodičem rodinní příslušníci právem uznaného rodiče, v případě, že se stane nezpůsobilým, by s úspěchem mohli vybídnout přežívajícího spolurodiče na pokračování rodičovství dítěti, takto dítěti zapříčiní ztrátu obou rodičů.
  2. Chrání rodičovská práva druhého rodiče na péči a stýkání se v případě rozdělení páru. Podobně právo dítěte na udržování vztahů s oběma rodiči po rozluce je viděno jako důležité pro pozitivní závěr při rozluce nebo rozvodu heterosexuálních rodičů, by bylo zabezpečeno u rodin s homosexuálními nebo lesbickými rodiči.
  3. Ustanovuje požadavek pro podporu dítěte oběma rodiči v případě rozluky rodičů.
  4. Zajišťuje dítěti volitelnost pro nemocenskou každému z obou rodičů.
  5. Poskytuje právní základ kterémukoliv z oou rodičů poskytovat souhlas s lékařskou péči a vzděláním, zdravotní péčí a dalšími důležitými rozhodnutími ve prospěch dítěte.
  6. Vytváří základ pro finanční zabezpečení pro děti v případě smrti jednoho z rodičů zajišťující způsobilost ke všem příslušným právům, takovým jako sociální zabezpečení pozůstalostních dávek.
Na základě uznávané vhodnosti, že u dětí musí být podporován trvalý vztah s dvěma milujícími a podporujícími rodiči akademie doporučuje, aby pediatři činili následující:
  • Znát odbornou literaturu s ohledem na homosexuální a lesbické rodiče a jejich děti.
  • Podporovat právo každého dítěte a rodiny k finanční, psychologické a právní jistotě, které vyplývá z právně uznaných rodičů, kteří jsou zavázaní sobě navzájem a k prospěchu svých dětí.
  • Obhajovat iniciativy které prosadí neměnnost až do adopce spolurodičem nebo druhým rodičem pro děti partnerů stejného pohlaví prostřednictvím soudního systému, legislativy a společenského vzdělání.
KOMISE PRO PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY ZDRAVÍ DÍTĚTE A RODINY, 2000-2001 Joseph F. Hagan, Jr, MD, Chairperson William L. Coleman, MD Jane M. Foy, MD Edward Goldson, MD Barbara J. Howard, MD Ana Navarro, MD J. Lane Tanner, MD Hyman C. Tolmas, MD SPOLUPRÁCE F. Daniel Armstrong, PhD   Society of Pediatric Psychology David R. DeMaso, MD   American Academy of Child and Adolescent Psychiatry Peggy Gilbertson, RN, MPH, CPNP   National Association of Pediatric Nurse Practitioners Sally E. A. Longstaffe, MD   Canadian Paediatric Society KONZULTANTI George J. Cohen, MD Ellen C. Perrin, MD ADMINISTRATIVA Karen Smith REFERENCE 1.       Perrin EC. Children whose parents are lesbian or gay. Contemp Pediatr. 1998;15:113-130 2.       Janice Ann Delong v Fredrick Joseph Delong III, Guardian Ad Litem. Brief of Amicus Curiae American Psychological Association. Available at: http://www.psyclaw.org/delongbrief.html. Accessed February 15, 2001 3.       Kimberly Y. Boswell v Robert G. Boswell. Brief of Amici Curiae American Psychological Association and National Association of Social Workers. Available at: http://www.psyclaw.org/boswellbrief.html. Accessed February 15, 2001 4.       Gold MA, Perrin EC, Futterman D, Friedman SB. Children of gay or lesbian parents. Pediatr Rev. 1994;15:354-358 5.       Tasker F. Children in lesbian-led families: a review. Clin Child Psychol Psychiatry. 1999;4:153-166 6.       Patterson CJ. Children of lesbian and gay parents. Adv Clin Child Psychol. 1997;19:235-282 7.       Benkov L. Reinventing the Family: The Emerging Story of Lesbian and Gay Parents. New York, NY: Crown Publishers; 1994 8.       Parks CA. Lesbian parenthood: a review of the literature. Am J Orthopsychiatry. 1998;68:376-389 9.       American Academy of Pediatrics, Perrin EC, and the Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health. Technical report: coparent or second-parent adoption by same-sex parents. Pediatrics. 2002;109:341-344 Závěr a doporučení: Doporučení v tomto sdělení neukazují výlučný běh léčebného postupu, ani nesloužit jako standard lékařské péče. Mohou být vzaty v úvahu varianty podle dílčích okolností. Copyright © 2002 by the American Academy of Pediatrics. Žádná část tohoto prohlášení nesmí být reprodukována bez písemného souhlasu od Americké asociace pediatrů s výjimkou jedné kopie pro osobní potřebu.