Kniha | trans lidé | transvestita | transsexual | crossdressing | transgender.cz 


22.04.2002 - Kniha

Sexualita představuje jeden ze základních individuálních i interpersonálních motivů v životě každého jednotlivce. Člověk se rodí jako tvor sexuální a pohlavnost ho provází v podstatě po celý život.
 
Sexualita představuje jeden ze základních individuálních i interpersonálních motivů v životě každého jednotlivce. Člověk se rodí jako tvor sexuální a pohlavnost ho provází v podstatě po celý život. Tento citát z úvodu knihy Petra Weisse Sexuální deviace, kterou vydalo nakladatelství Portál, je i vysvětlením mnoha souvislostí, kterým se publikace věnuje. Sexuální deviace se dostávají zvláště v poslední době do středu pozornosti, nejsou však vždy správně hodnoceny ani zdravotnickými pracovníky. Přitom právě zdravotníci by měli přistupovat k těmto jevům nezaujatě a bez emocí. Samo označení deviace je zatíženo nesprávnou interpretací slova (vhodnější název je parafilie) i dalšími terminologickými nejasnostmi. Je to například zaměňování sexuální deviace jako poruchy zdraví se sexuální delikvencí jako porušením sociálně-právních norem sexuálního chování. Přetrvávají i nejasnosti v rozlišení deviací a psychické poruchy či choroby. V první části je uvedena klasifikace, která určuje základní východiska definice deviací - přesnější vymezení sexuálních preferencí považované za normální. Normalita sexuálního chování je formou chování ovlivňovanou kulturními normami, které mohou býti zcela rozličně interpretovány z hlediska historického vývoje i z hlediska příslušné kultury. Norma statistická (předpokládá dostatečnou znalost reálného chování obyvatelstva) může být zavádějící. Biologická norma předpokládá takové sexuální chování, které, alespoň potenciálně, vede k reprodukci. (Přitom koncepce párového manželství podle autora neodpovídá ani normě statistické, ani biologické.) Na definici sexuální normality nelze proto zaujímat jakýkoliv jednostranný pohled. Deviantní sexuální chování ještě nemusí nutně signalizovat přítomnost deviace a normální chování ještě není dostačujícím důkazem sexuální normality. Sexuální deviace (parafilie) jsou zahrnuty do sekce poruch osobnosti (Poruchy sexuální preference) a jsou rozdělené na deviace v aktivitě (voyerismus, exhibicionismus, frotérismus, tušérství, patologická sexuální aktivita, agresivní sadismus, sadismus a masochismus a jiné deviace), na deviace v objektu (pedofilie, fetišismus, transvestitismus, jiné deviace v objektu), kombinované a polymorfní a (vzácnější) sexuální deviace u žen. Jednotlivé typy poruch jsou doplněny kazuistikami. Druhá část se věnuje etiologii deviací a psychosociálním vývojem sexuálních deviantů. Sexuální vývoj jedince je komplexní, ale málo prozkoumaná oblast. Je ovlivňován mnoha faktory (hormonální, genetický, neuropsychologický, neuroanatomický a další), kterým odpovídají také rozličné modely. Determinanty normálního a deviantního psychosexuálního vývoje a psychosexuální vývoj sexuálních deviantů tvoří závěr druhé části. Také tato část je doplněna velice výmluvnou kazuistikou. Diagnostika je náplní třetího oddílu publikace, přičemž autor upozorňuje, že určení diagnózy deviace nebo její specifikace pouze na základě běžně používaných psychodiagnostických metod je v podstatě nemožné (Rorschachův test, kresba lidské postavy, speciální sexuologické dotazníky apod.). Doplněním jsou psychofyziologické metody (falometrie, měření kožně galvanického odporu, záznam pohybu očí), podrobná anamnéza se zaměřením na chování v dětství včetně absence hlubších citových vztahů. Možné komplikace diagnostiky sexuálních deviací, rozdíl mezi sexuální deviací a sexuální delikvencí tvoří závěr této části. I zde autor upozorňuje, že sexuální deviace a sexuálně deviantní chování spolu nemusejí nijak souviset. Poslední část je věnována terapii. Všechny terapeutické aktivity jsou zaměřeny především na pomoc pacientovi při řešení problémů vyplývajících z jeho chování a na jeho resocializaci a readjustaci v případě spáchání sexuálních deliktů. Léčení probíhá formou sociálního a psychologického poradenství a formou individuální specializované terapeutické (farmakologickou i event. chirurgickou) péče. Komplexní terapeutický přístup by měl umožnit pacientovi jeho návrat do společnosti. V této kapitole se čtenář seznámí se situací v USA a Kanadě, v jiných evropských zemích (Velká Británie, Nizozemsko, Německo, Belgie, Švédsko, Norsko, Dánsko i v zemích střední a východní Evropy), a zvláště se situací v České republice. Možné komplikace terapie, etické aspekty terapie a výsledky terapie jsou velice podrobně uvedeny, včetně efektivity jednotlivých postupů. Závěr tvoří pravidla terapeutického standardu, rozsáhlý seznam literatury a slovní rejstřík. Doc. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., svou publikací poskytl komplexní pohled na problematiku sexuálních deviací. Kniha je svým rozsahem a pojetím určena především psychologům, sexuologům, psychiatrům, ale bude také výbornou pomůckou studentům připravujícím se na jmenované specializace. Se zájmem si ji přečtou i lékaři jiných odborností. Zajímavá by mohla být i pro ty, kteří jsou sami postiženi parafiliemi nebo pro členy jejich rodiny. Portál, 2002, 1. vydání, 360 str. Autor: MUDr. Olga Wildová

IvaW 

Komentáře k článku

Přidat komentář

  

Přehled komentářů

Navigace