Demagogie nebo loajální postavení | trans lidé | transvestita | transsexual | crossdressing | transgender.cz 


06.06.2002 - Demagogie nebo loajální postavení

Nemám ráda lidi,kteří vykazují svým chováním „vlezdoprdelismus“ po česku jasně a výstižně. Šéf disponuje s platem cca 30.000 zaměstnanec cca 20.000,- Kč měsíčně brutto. O takových platech se někomu může jen snít. Vím, že je to slušný průměr v ČR, ale co se za ním skrývá ? Jen loajalita, být na pravém místě, když jde o zvyšování platu (tedy na pravém místě a být pravou rukou svého nadřízeného). Žádný lidský přístup slovy „miluj bližního svého“ se v Česku „nenosí“. Totiž být pravou rukou svého šéfa znamená mít loajální přístup i k věcem, které nejsou zrovna lidské a nemají žádný lidský charakter slušného chování. Jen tak lze dnes získat ekonomickou moc a nezávislost. Odbornost v odměňování také nepatří zrovna do přísloví našich zaměstnavatelů v Česku. Je to diskriminující jak pro adepta tak pro zaměstnance s dlouhodobým pracovním poměrem.
 
Nemám ráda lidi,kteří vykazují svým chováním „vlezdoprdelismus“ po česku jasně a výstižně. Šéf disponuje s platem cca 30.000 zaměstnanec cca 20.000,- Kč měsíčně brutto. O takových platech se někomu může jen snít. Vím, že je to slušný průměr v ČR, ale co se za ním skrývá ? Jen loajalita, být na pravém místě, když jde o zvyšování platu (tedy na pravém místě a být pravou rukou svého nadřízeného). Žádný lidský přístup slovy „miluj bližního svého“ se v Česku „nenosí“. Totiž být pravou rukou svého šéfa znamená mít loajální přístup i k věcem, které nejsou zrovna lidské a nemají žádný lidský charakter slušného chování. Jen tak lze dnes získat ekonomickou moc a nezávislost. Odbornost v odměňování také nepatří zrovna do přísloví našich zaměstnavatelů v Česku. Je to diskriminující jak pro adepta tak pro zaměstnance s dlouhodobým pracovním poměrem. Že je Vám to známé ? Ano mě také, ale pořád nechápu ty neskutečné lidské vlastnosti - blbost, sobectví, pokrytectví a lež. U nás v Česku zřejmě nikdy nebude svoboda v pravém slova smyslu, neboť ji řada lidí neumí užít vůči druhému natož k sobě samému. Naše postavení transgendera v naší společnosti je více než příkladem. Za několik příkladů vezmu jeden a našlo by se jich samozřejmě i více kdyby účastníci ponižování či diskriminovaní nebyli vůči společnosti tzv. loajální. Kauza „Jitka“ v ČT a nakonec mé „ženské“ diskriminační postavení odborníka srovnatelného svými pracovními výkony s nárokem na stejné hodnocení jaké má můj „muž“ nadřízený. Rovnoprávnost v těchto otázkách znamená pokles myšlení mužské populace o permanentních ješitných záměrech ponižování. Dnes se to netýká jen mužů. Týká se to i loajálních žen, které přijaly chování mužských protějšků ve snaze být na srovnatelné, nezávislé úrovni. To je v pořádku ? Jen za předpokladu, že toto chování bude lidské a vzájemné, nesobecké vůči druhému ! Mám takový pocit, že život se neskládá jen z lásky, ale také s tolerance, umění rozdávat, porozumění a pomoci. Svět demagogie je světem přetvářky sebeurčení a války. Loajalita je zase nositelkou nelidské nákazy a nestvůrou života. Pokud by myšlenky demagogie a loajality přesáhly procento positivního chápání lidské příčiny bolesti, nebo zachránili děti před hladomorem či ztrátou života ať jsou , ale pokud tak nečiní nedávejme příčinu k jejich pomnožení !

Milka 

Komentáře k článku

Přidat komentář

  

Přehled komentářů
  •  
    Žádný komentář není.
     

Navigace