Azylové právo už homosexuálním uprchlíkům přiznávají tyto evropské státy (celkem 12): Belgie, Dánsko, Finsko, Irsko, Lotyšsko(!), Německo, Nizozemí, Norsko, Rakousko, Řecko, Švědsko a Velká Británie. Kromě toho Francie v r.1998 přiznala azyl alžírskému transsexuálovi.
Mimo náš kontinent poskytují azyl např. Kanada (která pojem perzekuce rozšiřuje o diskriminaci na základě gender identity - tedy i transsexuálům, ženám atd.), USA, Nový Zéland.