Lidé, kterým nacisté zabavili majetek, mají na podání žádosti o kompenzaci již jen několik dní do 31. prosince. Náhradu mohou požadovat také nejbližší příbuzní již nežijících obětí nacistické zvůle. Informuje o tom česká mise mezinárodní organizace pro migraci (International Organization for Migration - IOM), která majetkové nároky vyřizuje. Lidé, kterým nacisté zabavili majetek, mají na podání žádosti o kompenzaci již jen několik dní do 31. prosince. Náhradu mohou požadovat také nejbližší příbuzní již nežijících obětí nacistické zvůle. Informuje o tom česká mise mezinárodní organizace pro migraci (International Organization for Migration - IOM), která majetkové nároky vyřizuje. Na žádost zašle formulář nezbytný pro vyřízení věci. Žádost si může podat ten, který utrpěl majetkovou újmu s přímou účastí německých podniků, nikoli pouze jako důsledek vojenských aktivit. Poslední prosincový den vyprší také lhůta pro žádosti o takzvané odškodnění z fondů švýcarských bank. O kompenzaci by si podle IOM měli požádat Romové, Svědci Jehovovi, homosexuálové a fyzicky či mentálně postižení, kteří vykonávali otrockou práci pro německé společnosti a kterým byl odmítnut vstup do Švýcarska či tam s nimi zacházeli jako s uprchlíky. Odškodnění se týká i obětí, které otrocky pracovaly pro švýcarské podniky. Pokud postižený zemřel po 15. únoru 1999, může si o peníze zažádat dědic. Formuláře pro oba programy si lze vyžádat na adrese IOM, Dukelských hrdinů 692/35, Praha 7, telefon (02) 33370160. U písemné žádosti se bere v potaz razítko pošty, které nesmí být starší než 31. prosinec. Formuláře je možné nalézt i na internetu www.compensation-for-forced-labour-org.