Podle zákona budou výroky proti homosexuálům považovány za "podněcování k nenávisti" a tudíž trestatelné vězením. Zákon přijatý 141 hlasy proti 110 musí ještě schválit Senát. Návrh zákona předložil poslanec Svend Robinson, který jako první člen kanadského parlamentu veřejně přiznal svou homosexualitu. Odpůrci zákona tvrdili, že představuje omezení svobody projevu a dostává bibli či korán do polohy "nenávistné literatury", protože v obou knihách lze nalézt výroky ostře odsuzující homosexualitu. Je to během 24 hodin podruhé, co dolní sněmovna přijala rozhodnutí ve prospěch homosexuálů. V úterý sněmovna zamítla návrh konzervativní opozice, který definoval manželství výhradně jako "spojení mezi mužem a ženou". Cílem návrhu bylo zablokovat probíhající přípravu liberálního zákona, který chce umožnit i sňatky stejnorodých párů. Podle zákona budou výroky proti homosexuálům považovány za "podněcování k nenávisti" a tudíž trestatelné vězením. Zákon přijatý 141 hlasy proti 110 musí ještě schválit Senát. Návrh zákona předložil poslanec Svend Robinson, který jako první člen kanadského parlamentu veřejně přiznal svou homosexualitu. Odpůrci zákona tvrdili, že představuje omezení svobody projevu a dostává bibli či korán do polohy "nenávistné literatury", protože v obou knihách lze nalézt výroky ostře odsuzující homosexualitu. Je to během 24 hodin podruhé, co dolní sněmovna přijala rozhodnutí ve prospěch homosexuálů. V úterý sněmovna zamítla návrh konzervativní opozice, který definoval manželství výhradně jako "spojení mezi mužem a ženou". Cílem návrhu bylo zablokovat probíhající přípravu liberálního zákona, který chce umožnit i sňatky stejnorodých párů.