Kansaský nejvyšší soud prohlašuje manželství transsexuála za neplatné; zamítá požadavek na 2.5 milionu dolarů. TOPEKA, Kansa, 15. března 2002 - Manželství mezi mužem a transsexuální ženou není v Kansasu platné, Nejvyšší soud státu to prohlásil v pátek, zamítl požadavek transsexuála na část z 2.5 milionu dolarů pozůstalosti. Kansaský nejvyšší soud prohlašuje manželství transsexuála za neplatné; zamítá požadavek na 2.5 milionu dolarů. TOPEKA, Kansa, 15. března 2002 - Manželství mezi mužem a transsexuální ženou není v Kansasu platné, Nejvyšší soud státu to prohlásil v pátek, zamítl požadavek transsexuála na část z 2.5 milionu dolarů pozůstalosti. Soudní rozhodnutí přišlo v ostře sledovaném případu J'Noel Gardiner, jejíž právo zdědit polovinu majetku jejího bývalého manžela bylo napadeno jeho synem. Zákrok přeměny pohlaví se konal před mnoha lety před uzavřením manželství s Marshall Gardiner v roce 1998. On zemřel o rok později a jeho syn Joe po odhalení přeměny pohlaví napadl platnost jejich manželství. Kansasský zákon prohlašuje stejnopohlavní manželství za neplatné, ale tím neoslovuje manželství zahrnující transsexuály. Skupina obhajující transsexuály v květnu chválila rozhodnutí Kansasského apelační odvolacího soudu, který prohlásil, že ženino pohlaví v době manželství bylo rozhodující. Ale nejvyšší soud v jednomyslném úsudku prohlásil, že J'Noel Gardiner není žena a proto si nemůže vzít muže. "Legislativa deklarovala, že veřejná politika tohoto státu uznává jen obvyklé manželství mezi "dvěma stranami opačného pohlaví," a všechna jiná manželství jsou proti veřejné politice a neplatná," napsal soudce Donald Allegrucci . "Nemůžeme ignorovat, co deklarovala legislativa jako politiku tohoto státu." Rozhodnutí bylo ve shodě s rozhodnutím v Texasu, při kterém v roce 2000 U.S. Nejvyšší soud odmítl vyslechnout požadavek transsexuála o "nespravedlivém zatracení" jejího manžela. V zamítnutí tohoto případu Texaský apelační odvolací soud deklaroval, že transsexuálova ženská anatomie byla "umělá," a prohlásil, že to byl úspěch legislativy legalizovat manželství zahrnující transsexuály. Bill Modrcin, právní zástupce Gardinerovo syna, řekl, že nebyl překvapen Kansasským soudním rozhodnutím. Přijímá soudní rozhodnutí z jiného hlediska, "byl by to velký skok," řekl Modrcin. "Naprosto upřímně si nemyslím, že to zavře se dveře transsexuálům. Je to jen postoupení problému legislativě." Ani J'Noel Gardiner (jejíž křestní jméno se vyslovuje jay noel) ani její právní zástupce neměli žádný bezprostřední komentář. Jeden právní zástupce skupiny obhajující transsexuály z New Yorku, který zastupoval přátele u soudu ve prospěch J'Noel Gardiner nazval soudní rozhodnutí "zcela mimo dobu." "Překvapuje mě, jak se Nejvyšší soud pokouší zahrabat hlavu do písku a ignoruje realitu vědy a medicíny dvacátého prvního století," řekla Jennifer Middleton z Lamda Legal Defense and Education Fund. "Významnější je, že to ignoruje realitu života J'Noel." J'Noel Gardiner, která vyučuje finance v Park University, severně od Kansas City, Mo., bylo čtyřicet, když si vzala 85-letého Marshalla Gardinera podporujícího univerzitu. Gardiner zemřel následující rok po infarktu. Právní zástupce Sanford Krigel varoval soud, že rozhodnutí manželství J'Noel Gardiner za neplatné by jí poskytlo právo vzít si jen ženy. "Vytváříte situace, kde byste v podstatě souhlasili s homosexuálním manželstvím," řekl Krigel. Soud tuto možnost nevyslovil ve svém soudním rozhodnutí. Toto přidělilo majetek 2.5 milionu dolarů Joe Gardinerovi. Nejvyšší soud, případ číslo 85,030 -------------------------------------------------------------------------------- Kansasský nejvyšší soud v majetkovém případu proti transsexuálovi ANNE LAMOY a STACY DOWNS The Kansas City Star 16. března 2002 Zdroj: http://www.kansascity.com/mld/kansascitystar/2002/03/16/news/2869589.htm Kansasský nejvyšší soud v pátek úředně rozhodl, že transsexuálka J'Noel Gardiner je podle Kansasského zákona muž a tak není oprávněna k podílu na majetku svého bývalého manžela, Marshalla Gardinera z Leavenworth. Třiceti osmi stránkové soudní rozhodnutí bylo vítězstvím syna Marshalla Gardinera, Joe Gardinera, který popíral nárok J'Noel Gardiner na polovinu majetku $2.5 milionu dolarů majetku jeho otce. Ve svém jednomyslném soudním rozhodnutí, Nejvyšší soud sdělil, že i když J'Noel Gardiner "absolvovala dlouhou a obtížnou cestu", která zahrnuje operativní přeměnu pohlaví, ve smyslu manželství zůstala mužem. "Legislativa deklarovala, že veřejná politika tohoto státu uznává jen obvyklé manželství mezi "dvěma stranami opačného pohlaví," a všechna jiná manželství jsou proti veřejné politice a neplatná," napsal soudce Donald Allegrucci. "Nemůžeme ignorovat, co deklarovala legislativa jako politiku tohoto státu. Naší zodpovědností je zákon interpretovat a ne jej přepisovat. To je úkol pro zákonodárce." Marshall Gardiner byl vdovec a bývalý burzovní makléř. V roce 1998 se seznámil s J'Noel Ball, odbornou asistentkou financí v Park University. Bylo mu 85; jí bylo 40. Vzali se v září toho roku. Zemřel v srpnu 1999 a nezanechal poslední vůli. Když někdo nezanechá poslední vůli, podle Kansasského zákona dostane manželka jednu polovinu majetku a dědicove druhou polovinu. Joe Gardiner je jediné dítě Marshalla Gardinera. V nedávném rozhovoru J'Noel Gardiner řekla, že před manželstvím Gardinerovi sdělila, že kdysi byla mužem. Řekla, že pokrčil rameny, "podíval se mi do očí a řekl mi, že mě miluje." Konzervativní a liberální skupiny napříč státy pozorně případ sledovaly. Zájem je pronikavý, protože implikace "pokud jde o majetek Marshalla G. Gardinera" nejsou jen právní, jsou primární: Co je muž? Co je žena? Co je manželství? Někteří lidé na obou stranách politického spektra věřili, že by případ mohl být krokem k uzákonění stejnopohlavního manželství, které nejsou uznávány nikde ve Spojených státech. Vermont uznává stejnopohlavní občanská spojení, která dvojicím poskytuje výhody podobné těm, které nastávají manželstvím. Gardiner případ vyvolal pozornost národních médií. New York Times, Wall Street Journal a časopisy publikovaly články o soudním řízení. Bill Duncan, ředitel Catholic University America's Marriage Law Project ve Washingtonu, D.C., řekl, že otázka pohlaví se opět vrátí, protože takové případy se objevují napříč státy. "My máme poslání znovu potvrdit zákonnou definici manželství jako muže a ženy," sdělil Duncan. "Ale nemáme přemýšlet o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou." V připraveném prohlášení právní zástupce J'Noel Gardiner, Sanford P. Krigel, sdělil, že on a jeho klientka byli zklamáni soudním rozhodnutím: "domníváme se, že rozhodnutí Kansasského nejvyššího soudu je krok špatným směrem." Krigel řekl, že je možné odvolat se k U.S. Nejvyššímu soudu. Jeho klientka by také mohla žádat další slyšení před státním Nejvyšším soudem. Ani J'Noel Gardiner, ani Joe Gardiner nebyli v pátek k dosažení. Právní zástupce Joe Gardinera William M. Modrcin řekl: "jsme samozřejmě spokojeni. Myslíme si, že soud musel interpretovat existující zákon, učinil spravedlivé rozhodnutí." Soudní rozhodnutí státního Nejvyššího soudu obrátilo květnové rozhodnutí poroty tří soudců Kansasského apelačního odvolacího soudu. Apelační soud trval na tom, že otázka pohlaví je více než "jednoduché určení toho, co znamenaly jednotlivé chromozómy v době narození." Apelační soud nařídil případ zpět do správního obvodu okresního soudu Leavenworth, který v roce 2000 v pozůstalostním soudním řízení rozhodl ve prospěch 54-letého Joe Gardinera. Apelační soud nařídil okresnímu soudu vzít ohled na několik faktorů, které rozhodují o pohlaví člověka. Toto kritérium zahrnuje pohlavní chování, pohlavní identitu a operativní přeměnu pohlaví. Nejvyšší soud tato kritéria odmítl, zaměřil se raději na doslovné znění zákona. Posudek Nejvyššího soudu zahrnul definice "muže" a "ženy" podle Websterova slovníku z roku 1970. Pro definici je stěžejní schopnost muže a ženy k reprodukci. Důvěra Nejvyššího soudu v tyto definice byla předmětem budˇ uspokojení nebo zloby právních expertů, v závislosti na jejich pohledu. "Existuje mnoho lidí, kteří nemohou mít děti," řekla Anna Coughlin, profesorka práva na University Virginia. "Ženy v Kansasu, které prodělaly hysterektomii nebo které jsou po menopauze je rozzlobeno, že nejsou považované za ženy. A muž, který neprodukuje spermie není mužem? Neuvěřitelné." Coughlin řekla, že instituce manželství podle Kansasského zákona, zdá se existuje pro funkci reprodukční spíše než pro jiné obyčejné důvody jako přátelství a finanční bezpečí. Na druhé straně Lynn Wardle, profesorka práva Brigham Young University, aplauduje soudu pro připustit legislativu jako zástupců lidí, rozhodnout, zda si transsexuál může vzít osobu svého původního pohlaví. Manželství, řekla Wardle, "je základní jednotka společenské organizace. Když bude manželství zmatené a nejasné, jak to je v naší společnosti, lidé budou poškozeni." I když odmítl hlavní argumenty J'Noel Gardiner, Nejvyšší soud svým způsobem tvrdí, že to nebylo snadné odmítnutí jejího požadavku. Soudní rozhodnutí poznamenalo, že J'Noel Gardiner podstoupila elektrolýzu, termolýzu, tracheální úpravu, hormonální injekce a rozsáhlé poradenství, v roce 1994 navíc operativní přeměnu pohlaví. "Naneštěstí po tom všem, J'Noel zůstává transsexuálkou a mužem ve smyslu manželství," napsal Allegrucci. "Nejsme slepí ke stresu a bolesti, které zakouší někdo, kdo se narodil jako muž a cítí se jako žena. Připouštíme, že existují lidé, které nelze zařadit do obvykle uznávané skupiny muž nebo žena a pro mnoho životů se staly těžkou zkouškou. "Avšak platnost manželství J'Noel s Marshall je otázka veřejné politiky, která má být adresovaná zákonodárcům a ne tomuto soudu." --------------------------------------------------------------------------------

Oboustrané zklamání transsexuálů i konzervativců. The Trying Game William Saletan

20. března 2002 Zdroj: http://slate.msn.com/?id=2063410 Minulý pátek Kansasský Nejvyšší soud rozhodl, že J'Noel Gardiner, pooperativní transsexuál Male-to-Female, je stále muž. Proto tedy manželství J'Noel-ovo s Marshall Gardiner bylo neplatné, a Joe Gardiner, Marshallův syn, dostane celý jeho majetek. Soudní rozhodnutí je předváděno jako vítězství pro jasnost pohlaví, ale není jím. Obě strany sporu chtějí mít o transsexualitě jasno. A nikdo toho nedosáhne. Jestliže listujete posudkem soudu, dozvíte se všelicos o tom, co jste ve škole nebrali, například o implantátech, tracheální úpravě, rhinoplastice a bilaterální orchiectomii. Budete číst o tom, jak lékaři "řezali a invertovali penis, použitím části kůže vytvořili ženskou vagínu, labie a klitoris."Dozvíte se, že J'Noel se narodila se jménem Jay Ball, že dokázala přivést svého muže k orgasmu a že první U.S. případ týkající se transsexuality byl Anonym v. Weiner. Budete si také muset promyslet, co dělá muže mužem a ženu ženou. Pro Joe Gardinera a okresní soud, který byl na jeho straně, je odpověď jednoduchá: Jay Ball se narodila jako muž, proto tedy je J'Noel mužem. Pro ty, kteří jsou přesvědčeni o transsexualitě to není jednoduché. Člověk se narodí s duší a tělem a ty mohou být v rozporu. "Pohlaví jedince je tvořeno mnoha faktory, včetně chromozómů, vnitřních orgánů, vnějšího genitálu, hormonálních hladin, sekundárních pohlavních znaků a snad nejvíce, což je důležité, psychosociální identifikace," sdělila ACLU a Gender Public Advocacy Coalition Kansasskému apelačnímu soudu ve zprávě podporující J'Noel. Jay Ball se jevila být mužem, ale ona nebyla. Byla v rozporu. Tak se tohoto rozporu chtěla zbavit. "Tělesné charakteristické znaky mohou být, což je důležité, přizpůsobeny podle psychologické a sociální pohlavní identity jedince," argumentovali GPAC a ACLU. "Vnější anatomie paní Gardiner, její hormonální fyziologie, sekundární pohlavní znaky, úřední záznamy a psychosociální identifikace indikují, že je žena." Apelační soud odsouhlasil, že tyto faktory by měly být zváženy. Podle případů citovaných soudem, pohlavní změna by měla být zákonně uznávána, jestliže tyto faktory byly "srovnány," "harmonizovány," a "sjednoceny." Soulad, ne androgynnost, bylo to, co J'Noel dala sobě prostřednictvím chirurgie a hormonální terapie. Nechtěla být homosexuálním mužem nebo cross-dresserem. Chtěla být ženou. "Kdyby byl Marshall ještě naživu, nemusela bych vysvětlovat jiné ženě, že já jsem žena," sdělila New York Times. "Stál by tu a říkal,' jak se opovažujete pokládat mé manželce takové otázky?' " J'Noel dospěla tak daleko, jak jen transsexuál může dospět, který samo sebou není dokonalý. Kansasský Nejvyšší soud, stejně jako okresní soud a Texasský soud předtím, poukázaly na to, že chromozómy J'Noel, kostra a vnitřní orgány byly ještě mužské. Soud hrál roli Reg v Life of Brian, který nemilosrdně připomíná další znak Stan, že se nemůže stát dokonalou ženou. Stan: Je právem každého muže mít děti, jestliže je chce. Reg: Ale ty nemůžeš mít děti. Stan: Neničte mě. Reg: Ale já Vás neničím, Stan, vy nemáte dělohu! Kde chcete být těhotná? Chcete to mít v krabici?GPAC a ACLU obvinili okresní soud, že ignoruje životní zkušenost J'Noel." Právní zástupce Lambda Legal Defense and Education Fund, který pomohl napsat zprávu GPAC, kritizoval Kansasský Nejvyšší soud za předstírání, že " manželství J'Noel nikdy neexistovalo." Ale J'Noel také usilovala o popření své zkušenosti a vymazání své historie. Před osmi lety žádala soud o změnu jména a pohlaví na svém rodném listě. Podle Wisconsin zákona toto soud učinil. U Kansasského okresního soudu právní zástupce J'Noel argumentoval, že J'Noel opravdu nebyla žena, ale že Kansas musel akceptovat tvrzení na jejím rodném listě, že byla ženou. Soud však odmítl vzdát se šíleného názoru , že rodný list má dosvědčit, co se vlastně stalo. Joe Gardiner a Thomas More Law Center, kteří sepsali krátkou zprávu na jeho podporu, nazvali soudní rozhodnutí Kansasského Nejvyššího soudu vítězstvím pro "tradiční" manželství. Zpráva z Law Center argumentovala , že připustit, aby si J'Noel vzala muže, by vyvolalo morální chaos. "A co mužský transsexuál, kterému chybí nezbytné finanční zdroje k podstoupení podobné procedury přeměny pohlaví?" ptá se Law Center. "Co by zabránilo tomuto mužskému transsexuálovi vzít si jiného muže v Kansasu za stejně rozvinuté teorie jako J'Noel? Nic." Toto byla noční můra pro Law Center, kterou usilovalo odvrátit: Dva lidé, zevně stejného pohlaví zákonně vstoupí do manželství. Ale výroky soudního rozhodnutí měly přesně tento výsledek. "Použítí zákona jako právní zástupci Joe, transsexuál Male-to-Female, kterého sexuální preference je na ženy, si může vzít ženu," poznamenal soud, "protože v době narození jeden manželský partner byl muž a druhá byla žena. Takto navzdory vnějšímu ženskému vzhledu obou manželských partnerů v době manželství by to nebylo neplatné manželství. …" O tři roky dříve, Texasský soud dospěl ke stejnému závěru. Nyní se vzhledem lesbické páry mohou v Texasu zákonně vzít, protože v každém případě se jedna manželka narodila jako muž. Pro zabránění J'Noel od toho, vzít si muže nebo ženu, museli byste zvrátit 80 let ustanovení ústavního zákona o právu na manželství. Museli byste také vysvětlit některé otázky ze začátku devadesátých let, když Jay Ball začíná měnit svou vnější fyziologii z mužské na ženskou, měli byste ji přinutit, ve jménu manželství, rozvést se s její tehdejší manželkou. Pak byste měli uvažovat, co dělat s 275,000 až 2.5 milióny Američanů, kteří se, podle profesora citovaného Kansasským apelačním soudem, narodili s pohlavně nejednoznačnou kombinací chromozómů, hormonů a genitálu. Ve škole jste se učili, že děvčata jsou XX a chlapci jsou XY. V úsudku apelačního soudu se dozvíte o lidech s XXX, XXY, XXXY, XYY, XYYY, XYYYY a XO. Budete číst o Klinefelter syndromu, který způsobuje u chlapců vývoj prsů a Turnerův syndrom, který u dívek způsobuje chybějící vnitřní reprodukční orgány. "To, co okresní soud řekl o J'Noel, že 'zde není žádná děloha, pochva nebo vaječníky,' také mohlo být skutečností pro osobu s Turnerovým syndromem, která byla identifikována při narození jako žena," poznamenal Kansasský Nejvyšší soud. Podle GPAC a ACLU, na Olympijských hrách v roce 1996, "z 3,387 ženských atletek, které podstoupily ověřovací test pohlaví, bylo osm pozitivně testováno na Y-chromozomální materiál." Sedm z osmi podstoupilo operaci pro ujasnění jejich pohlaví. Přesto však "všech osm mohlo soutěžit jako ženy." Mělo by být takovým lidem znemožněno soutěžit v atletice jako ženy? Z tohoto důvodu by měl ověřovací test pohlaví zasahovat do manželství? V kolika domácnostech jste ochotní luštit a testovat se pro ujištění, že všechna manželství jsou taková, jaká Kansasský Nejvyšší soud nazývá mezi " biologickým mužem a biologickou ženou"? Odlišnými způsoby Joe i J'Noel Gardiner chtěli stejnou věc. Chtěli peníze Marshall Gardinera a chtěli vyřešit pohlaví J'Noel. Vypadá to, že Joe dostane peníze. Co J'Noel opravdu chtěla, bylo rozřešení. Nemůže ho mít. Ani jeden z nich.