Kasta transgenderů Kasta transgenderů V našich zemích se stalo zvykem zakládat (málofunkční) občanská sdružení, hledat se navzájem na internetu nebo si v něm rovnou zřizovat nějakou kybertvář a nahrazovat reálný život vysedáváním u počítače. To skuteční transgenders to dělají jinak; říkají si hidžrové, jsou vyznavači jedné z inkarnací boha Višnua, žijí v komunitách, účastní se náboženských obřadů -- a pocházejí z Indie, jedné z kolébek lidské civilizace. Ačkoli mají k jakékoli formě rasismu pěkně daleko, do komunit nepřijímají žádné muže nebo ženy a ani sami se za ně v žádném případě nepovažují. Hlavní otázkou při vstupu do společenství je: "Cítíš to také?" Pokud kývnete a vstoupíte, dál už s vámi tu otázku nikdo nerozebírá. Každý nový hidžra dostane v komunitě svého guru, duchovního vůdce, který zase má svého guru, a ten zase svého…celá komunita je proto silně provázaná a v mnohém připomíná rodinu. Většinou hidžrové žijí v uzavřených společenstvích přibližně po 500 lidech a hlavy těchto "rodin" pak tvoří vedení "království". Vstupem do komunity se mnozí z mladých hidžrů, kteří sami sebe označují za cosi, co lze v našich poměrech označit za transsexuály (ale nepodstupují náležitou operaci!), zříkají styku s okolním světem, není to ale předepsaným pravidlem. Počet hidžrů se odhaduje na několik stovek tisíc a působí v celkem 11 zemích jihovýchodní Asie. Někteří Hindové zvou hidžry na oslavu narození potomka, protože věří, že jejich požehnání zaručí maličkému hindkovi, jeho matce a otci nejen bohatství a moc, ale i plodnost. Faktem ale je, že podobné tradiční rituály už dnes přetrvávají spíše ve venkovských oblastech, hidžrům ve městech často nezbývá než se živit prostitucí. Nicméně, pojetím svého života kdesi na škále mezi mužem a ženou jsou vlastně typickými představiteli toho, čemu dnes říkáme (ale málokdy chápeme, o co vlastně jde!) transgender. Tereza PS. používám termín hidžra v mužském rodě (v ženském mi moc připomíná slůvko hydra!), střední rod se v češtině k dospělým živým bytostem moc nehodí a nějaký neutrální rod nemáme. Nicméně tím nechci vyvolávat nějaké pohlavně zabarvené spojení, zkrátka hidžra není ani muž ani žena, je sám sebou…. ostatně, pro zájemce doporučuju stránku http://www.netmagic.net/~anniepoo/sampark/index.html