Podstatnou součástí přeměny pohlaví je hormonální léčba a následná substituce pohlavních hormonů, kterou zpravidla řídí ošetřující sexuolog. Ten také vždy navrhuje zahájení terapie. V některých případech jsou transsexuálové odesíláni k endokrinologickému vyšetření. Ne všichni transsexuálové si přejí kompletní změnu pohlaví, některým vyhovuje pouze částečná léčba - např. hormonální. Určení diagnózy transsexualismu není vždy jednoduché. Záleží vždy na posouzení psychiatra a psychologa, zda je diagnóza potvrzena a může být zahájena endokrinní léčba. Podstatnou součástí přeměny pohlaví je hormonální léčba a následná substituce pohlavních hormonů, kterou zpravidla řídí ošetřující sexuolog. Ten také vždy navrhuje zahájení terapie. V některých případech jsou transsexuálové odesíláni k endokrinologickému vyšetření. Ne všichni transsexuálové si přejí kompletní změnu pohlaví, některým vyhovuje pouze částečná léčba - např. hormonální. Určení diagnózy transsexualismu není vždy jednoduché. Záleží vždy na posouzení psychiatra a psychologa, zda je diagnóza potvrzena a může být zahájena endokrinní léčba. Podstatou hormonální léčby u transsexualismu je podávání sexagenů -estrogenů a antiandrogenů mužským transsexuálům a androgenů ženským transsexuálům. Po zahájení této léčby dochází u obou skupin k poklesu aktivity hypotalamického gonadoliberinu (LHRH), FSH a LH a nakonec příslušných vlastních sexagenů (estradiolu resp. testosteronu). Hormonální léčba male-to-female transsexuálů Hormonální léčba zahrnuje především podávání estrogenů a antiandrogenů, ostatní druhy (progestiny a blokátory aldosteronu spironolakton) se používají méně často. Při podávání estrogenů se snižují hladiny plazmatického testosteronu a dihydrotestosteronu. Plazmatické hladiny FSH a LH jsou nízké nebo suprimované. Plazmatické hladiny prolaktinu mohou být v rozmezí mužské populace, mohou být ale zvýšené. Může být někdy sekrece z prsních bradavek. Růst prsní žlázy lze očekávat především na začátku léčby do doby dvou let. Docílené zvětšení bývá do 2 cm. Estrogeny způsobují pigmentaci kůže obličeje a prsních bradavek, ztmavění linie na přední straně břicha, zvětšení prsů různého stupně a atrofie testes. Dochází dále i k redukci ochlupení, zvýšení hlasu, ke změně rozložení tuku směrem k ženskému typu a k redukci svalové hmoty. Jsou účinky v oblasti centrálního nervového systému - snížení libida, erekce, rozvoj impotence a poruchy ejakulace. U transsexuálů, kteří zahájili léčbu estrogeny brzy po pubertě, se feminní rysy mohou vyvíjet snáze. Podávání estrogenů se přerušuje 2-3 týdny před plánovaným operačním zákrokem, aby se zabránilo zhoršenému hojení rány, tvorbě keloidních jizev a tromboembolickým komplikacím. Po zákroku při stabilizovaném stavu lze opět cca po 2 týdnech léčbu nasadit Estrogeny se podávají především perorální nebo injekční cestou a přednost je dávána přirozenému hlavnímu lidskému estrogennímu hormonu 17-beta estradiolu. Na našem trhu je k dispozici Estrofem Novo, tbl. 2 mg a Estrofem forte Novo, tbl. 4 mg. Injekční estradiol ve formě soli benzoátu je dodáván jako Agofollin depot inj., 10 mg, Biotika a jako estradiol valerát Neofollin inj., 5 mg, Hoechst-Biotika. Při nasazování terapie volíme spíše parenterální podávání, kde očekáváme lepší biologickou dostupnost, při substituční terapii pak upřednostňujeme perorální formu. Literární údaje uvádějí i aplikaci estrogenů pomocí transdermálních transportních systémů (TTS). Dávka 17-beta estradiolu ještě před chirurgickým zákrokem je obvykle 2-4 mg denně. Dávka je stanovována dle klinické odpovědi a případném vývinu nežádoucích účinků léčby. Pokud se pacient podrobí chirurgickému zákroku (orchiektomie), je potřebné znovu posoudit dávku estrogenů. Většinou je možné podávat nižší dávku (2 mg/den). Z nežádoucích účinků při užívání estrogenů může být přítomna nauzea až zvracení, zvýšení jaterních testů event. až nodulace nebo benigní tumor jater, vývin otoků, hypertenze, cefalea, zhoršení epilepsie, elevace prolaktinu a především zvýšení krevní srážlivosti s rizikem žilní trombózy a embolizace. Zvýšené riziko nežádoucích účinků bývá spíše při užívání depotních přípravků. Tromboembolická rizika jsou vyšší při začátku terapie a pak rostou s věkem. Při nekontrolovaném užívání léků se zvyšují rizika nežádoucích účinků léčby. Důležitá součást léčby je antiandrogen cyproteron acetát (Androcur tbl., 10, 25 mg, Schering). Účinkuje na blokádu účinků androgenů testikulárního i nadledvinnového původu v oblasti vlasových kořínků, mazových žláz, androgenových receptorů v centrálním nervovém systému, prostatě a tlumí spermatogenezu. Dávka se doporučuje 50-100 mg/den a bývá podávána spolu s estrogeny. Podávání cyproteronacetátu je vhodné i tehdy, pokud je pacient po orchiektomii, protože přetrvává vliv androgenů tvořených v kůře nadledvin. Nežádoucí účinky antiandrogenní léčby mohou být únava, změny nálad, hmotnostní přírůstky, cefalea, nauzea, elevace jaterních testů a tromboembolická choroba. Někdy bývá také zvýšená citlivost prsů. Názory na používání progestinů jsou rozporné, jejich užívání není běžně užívané. Objevují se i úvahy o blokování sekrece gonadotropinů analogy gonadorelinu které přímo tlumí jejich sekreci. Doplňková léčba je podávání blokátoru aldosteronu spironolaktonu Požadovaný účinek je na snížení růstu ochlupení, reaguje na něj ale jen část jedinců. Hormonální léčba female-to-male transsexuálů V hormonální léčbě jsou používány androgeny. Hormonální léčba androgeny se začíná podávat až dle doporučení sexuologa k dosažení žádoucí maskulinizace. Zahájení léčby by mělo předcházet gynekologické vyšetření. Dochází k supresi gonadotropinů a estradiolu. Po zahájení aplikace se většinou do jednoho měsíce zastavuje menstruační krvácení, které ale někdy i přes léčbu přetrvává až do případného operačního zákroku (hysterektomie s ovarektomií). Nemají vliv na zmenšení mléčných žláz, to je nutné proto řešit operačním způsobem. Při hormonální léčbě se zvětšuje klitoris, maximálně do 4 cm. Může také dojít ke zmenšení malých lábií. Prvním zřetelným projevem androgenní terapie zpravidla bývá zhrubnutí hlasu, zvyšuje se svalová hmota, narůstá ochlupení na celém těle včetně vousů. Dochází k posunutí vlasové hranice a tvorbě "koutů", může být zhoršení akné. Dochází k ovlivnění psychického ladění (zvyšuje se rozhodnost, agresivita). Z hormonálních přípravků se užívají deriváty testosteronu. Při nasazování terapie bývá dávána přednost injekční léčbě. Kombinovaný preparát Sustanon 250 inj., N.V.Organon, Nizozemí obsahuje čtyři estery testosteronu. Testosteron se postupně uvolňuje po dobu 3-4 týdnů. Po této době se intramuskulární aplikací tato dávka opakuje. K dispozici je dále Agovirin depot., 5x2 ml/50 mg, Biotika, SR Dávkování je 1-2 ampule intramuskulárně za 2 týdny. Z perorálních přípravků se používá Undestor 40 cps., N.V.Organon,Nizozemí. Dávkování je většinou 3x1 kapsle denně. Tento preparát je vhodný spíše při substituční terapii nebo u pacienta, kde je třeba volit opatrnější postup. Všechny preparáty mohou mít nežádoucí účinky - retence tekutin, zhoršení jaterních funkcí event. až vývin jaterního tumoru, migrenózní bolesti hlavy a zvýraznění epileptických záchvatů. Je nutné sledovat lipidové spektrum, protože léčbou může dojít ke zvýšení celkového a LDL-cholesterolu. Po provedené hysterektomii s ovarektomií se pokračuje v zavedené hormonální léčbě trvale. Závěrem je nutné zdůraznit, že hormonální léčba je u transsexualismu uznávaná a používaná. Její doporučení a vedení ale musí vždy vést ošetřující sexuolog, který spolu s endokrinologem doporučuje celkovou strategii tak, aby prospěch léčby převyšoval výše uvedené nežádoucí účinky hormonálních preparátů. MUDr.V.Weiss