Z|e všech sociálních vrstev pocházejí pachatelé sexuálně motivovaných trestných činů, plyne z příspěvků mezinárodní konference East West nad problematikou obětí mravnostních trestných činů. Například v České republice se pedofilie dopouštějí především vysokoškolsky vzdělaní lidé, říká psychiatrička Jana Spilková z Bohnické psychiatrické léčebny. Podle odborníků je celosvětově novým jevem skutečnost, že sexuálních trestných činů se ve větší míře začali dopouštět samotní terapeuti. Z|e všech sociálních vrstev pocházejí pachatelé sexuálně motivovaných trestných činů, plyne z příspěvků mezinárodní konference East West nad problematikou obětí mravnostních trestných činů. Například v České republice se pedofilie dopouštějí především vysokoškolsky vzdělaní lidé, říká psychiatrička Jana Spilková z Bohnické psychiatrické léčebny. Podle odborníků je celosvětově novým jevem skutečnost, že sexuálních trestných činů se ve větší míře začali dopouštět samotní terapeuti. Na konferenci se v Praze sešla více než stovka odborníků z oborů psychiatrie, psychologie, sexuologie, kriminalistiky a sociální práce. Třetí mezinárodní konference zaměřená na sexuální zneužívání a sexuální násilí potrvá v Praze do 18. září sexuologické společnosti. "Cílem konference, které se účastní odborníci z 18 zemí světa, je vzájemná výměna informací a myšlenek mezi kolegy z západních a východních zemí," uvedl Trojan. Odborníci z celého světa tak mají možnost porovnat své zkušenosti v oblasti sexuálního zneužívání dětí, sexuálních deliktů mladistvých, srovnat statistiky a údaje o sexuálním násilí na ženách nebo si předat zkušenosti s posttraumatickými stresovými poruchami u lidí sexuálně zneužitých nebo zneužívajících. "Nedávno se konala podobná konference ve Vídni. Zaměřila se na zacházení s pachateli a terapii u sexuálních delikventů. Pražská konference se věnuje problematice obětí mravnostních trestných čin, a to jak pohlavního zneužívání, tak i obětí jiného sexuálního násilí," upřesnil Trojan. Spilková na konferenci představila také vlastní průzkum, z něhož vyplynulo, že není nutné, aby ten, kdo byl v dětství zneužit, se sám stal násilníkem. "To jsou naše výsledky z dlouhodobého pozorování. Američtí kolegové mají ale diametrálně odlišné zkušenosti," řekla říká Spilková. Podle statistik za posledních deset let se mnohonásobně zvýšila majetková kriminalita; mravnostní delikvence však zůstává na stejné úrovni, řekl Trojan.