Přesto, že se v Česku posílily právní předpoklady k rovnosti pohlaví, ženy ve společnosti stále nemají takové postavení jako muži. Hlavní překážka v prosazování rovnosti mužů a žen spočívá v postoji veřejnosti, která o tuto problematiku nemá dostatečný zájem. Vyplývá to z materiálu o plnění priorit a postupech vlády při prosazování rovnosti mužů a žen, jímž se už zabývala vláda. Přesto, že se v Česku posílily právní předpoklady k rovnosti pohlaví, ženy ve společnosti stále nemají takové postavení jako muži. Hlavní překážka v prosazování rovnosti mužů a žen spočívá v postoji veřejnosti, která o tuto problematiku nemá dostatečný zájem. Vyplývá to z materiálu o plnění priorit a postupech vlády při prosazování rovnosti mužů a žen, jímž se už zabývala vláda. Ženy mají stále o čtvrtinu menší příjmy než muži, nejsou také dostatečně zastoupeny na místech, kde se o něčem rozhoduje. Přetrvávají i četné případy násilí na ženách. Ženy se však zatím ani jednou nedomáhaly svých práv soudní cestou. Situaci může podle něj změnit především vzdělávání, osvěta a veřejná diskuse. Přínosná je také spolupráce vlády s nevládními organizacemi, které se zabývají postavením žen a rovností. V jednotlivých resortech se však intenzita této spolupráce velmi liší. Klíčovou roli při prosazování rovnosti na trhu práce mají sociální partneři. K odstranění nerovnosti na trhu práce by mělo přispět také ministerstvo školství a státní politika zaměstnanosti.