Popular Post

hero image
Fashion

Storm in aw ame home away.

  • 01 Sep 2018
hero image
Fashion

Good ridre urants bid farewell.

  • 01 Sep 2018
hero image
Fashion

Nahan dow plays Lieral lership..

  • 01 Sep 2018
hero image
Travel

Weinstein pushs for dismissal.

  • 01 Sep 2018

„Přistoupili?” - krátký film s transsexuální tématikou potřebuje vaši podporu

  • redakce
  • 22.01.2014
„Přistoupili?” - krátký film s transsexuální tématikou potřebuje vaši podporu

Cestování vlakem s sebou obvykle přináší mnoho zážitků či náhodných setkání. Někteří lidé řeknou cizímu spolucestujícímu více než by řekli blízkému člověku. Jízda vlakem se stala inspirací i pro studentku Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Terezu Pospíšilovou, která se rozhodla natočit svůj magisterský snímek s názvem "Přistoupili?". Jedná se o intimní drama, které poukazuje na neporozumění mezi lidmi a dotýká se společensky opomíjených témat, jakými jsou stáří, identita a osamělost.

Hlavními hrdiny filmu jsou dva lidé, na které je z pohledu dnešní moderní společnosti nahlíženo jako na outsidery – osamělý stařík Vojtěch (Stanislav Zindulka) a transsexuální Romka Martina. Obě postavy byly inspirovány skutečnými lidmi. Režisérka filmu chce na jejich příběhu poukázat na skutečnost, že si lidé někdy navzájem nevědomě ubližují, i když se vlastně snaží jeden druhému pomoci. Tuto myšlenku výborně podpoří hudba od kapely Zrní, která bude složena přímo pro film „Přistoupili?“.

Absolventský snímek stojí na prahu své realizace, ale díky kontroverznímu tématu má problémy s financováním. Proto shání finanční podporu ve formě sponzorských darů. Část rozpočtu se snaží pokrýt prostřednictvím portálu hithit.com, který propojuje kreativní lidi s jejich podporovateli. V případě snímku Přistoupili? mohou jeho podporovatelé přispět finanční částkou uvedenou v tabulce, od jejíž výše se odvíjí i odměna, kterou každý přispěvatel získá.

Pokud i vy chcete, aby tento snímek vznikl a šířil povědomí české i zahraniční veřejnosti o této opomíjené problematice v rámci různých tematických projekcí v kinech či na festivalech a aby byl případně odvysílán na českých a zahraničních televizních stanicích, můžete film podpořit na stránce https://www.hithit.com/cs/project/357/pristoupili, případně kontaktovat samotné tvůrce a domluvit se na individuální spolupráci a pomoci na pristoupili@gmail.com.

Přistoupili? Pochopili? Podpořili? :)

Autor textu: Michaela Tesařová.

Link na zdroj

Nejčtenější