Několik organizací a tisíce občanů vyzvalo poslance, aby přijali dokument o svrchovanosti České republiky v kulturně-etických otázkách. O tom dnes informoval lidovec Jiří Karas, podle něhož jen klub KDU-ČSL dostal tři tisíce dopisů. Uvedl, že lidé žádají, aby si země vyhradila jasné právo rozhodovat o postavení rodiny, eutanazie, homosexuálního chování, úpravě umělých potratů a genových manipulací. Několik organizací a tisíce občanů vyzvalo poslance, aby přijali dokument o svrchovanosti České republiky v kulturně-etických otázkách. O tom dnes informoval lidovec Jiří Karas, podle něhož jen klub KDU-ČSL dostal tři tisíce dopisů. Uvedl, že lidé žádají, aby si země vyhradila jasné právo rozhodovat o postavení rodiny, eutanazie, homosexuálního chování, úpravě umělých potratů a genových manipulací. Chtějí mít podle Karase jistotu, že vstupem republiky do EU nebude ohrožena "důstojnost člověka, tradiční role rodiny a manželství muže a ženy". Místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Radko Martínek říká, že o takové výzvě neví. Neobává se, že by vstup do unie v tomto ohledu bránil republice rozhodnout se podle svého. Na otázku potratů se ale dívá jinak než Karas. Žena má podle něj právo rozhodnout se pro umělé přerušení těhotenství. Karas patří mezi výrazné odpůrce potratů. V roce 2001 byl organizátorem Pochodu pro život, který měl upozornit na nutnost ochrany lidského života před narozením. Aktivisté upozornili, že podle Listiny základních práv a svobod je život hoden ochrany již před narozením. "Chceme pokojnou formou vystoupit na obranu práva každého narodit se a také přirozeným způsobem zemřít. Samozřejmě nám půjde i o pozitivní zapůsobení na svědomí těch, kdo stále ještě nechápou zlo umělých potratů," uvedl tehdy Karas. K současné výzvě se podle něj připojily například Občanský institut, Asociace pro právní ochranu dětí a mládeže, Konzervativní klub, Matice cyrilometodějská a Sdružení křesťanských seniorů. Budou nás tito aktivisté zavírat, mučit - nebo pálet na hranicích jako katolická církev v historii ? Máme stejná práva na život jako ostatní ! Jen málo informujeme veřejnost o problémech a to nejen osobních. Byla bych za stálou prezentaci v postavení naší minority pro základní kámen rovnosti mezi lidmi. Zkusme být otevření a vstřícní dialogům a osvětě k veřejnosti !