Z původních jedenácti sporných bodů mezi ČSSD a Koalicí bylo včera v noci několik přijato tak, aby vyhovovaly všem stranám. Několik bylo odloženo na později, některé byly smeteny pod stůl. Právě mezi ně patří snaha o registrované partnerství homosexuálních párů v ČR. Z původních jedenácti sporných bodů mezi ČSSD a Koalicí bylo včera v noci několik přijato tak, aby vyhovovaly všem stranám. Několik bylo odloženo na později, některé byly smeteny pod stůl. Právě mezi ně patří snaha o registrované partnerství homosexuálních párů v ČR. Cituji ranní zpravodajství České televize: "Z návrhu dohody vypadl návrh na registrované partnerství, který vadil zejména lidovcům." Tak, a máte to, vy všichni, kteří se "odlišujete" tím, že chcete založit rodinu s osobou stejného pohlaví. Jako byste neměli dost klacků pod nohama, když se se svou orientací musíte při dospívání vyrovnat! Vyrovnat se s ní mezi lidmi, kteří se na ni dívají jako na úchylku, jako na nemoc. Zdá se neuvěřitelné, že k něčemu takovému může na úrovni vrcholné politiky dojít na počátku 21. století. Ještě neuvěřitelnější je, že to nikoho v českých médiích neštve. Že se o tom nemluví, že to Česká televize přejde pouhým konstatováním. A jsme zpět u lidských práv. Z historie víme, že to byli velmi často právě křesťané, kteří lidská práva vehementně potlačovali. Zdá se, že něco z jejich minulosti v nich zůstalo dodnes. Jinak by lidovci proti úplně normální, ničím neobvyklé snaze dvou milujících se lidí o založení rodiny a hlavně o její právní status nemohli tak razantně vystupovat. Zřejmě mají všichni ve vedení KDU-ČSL to "štěstí", že nikdo z jejich okolí není homosexuálně zaměřený. Anebo je? Pak bude zřejmě platit zásada "zatloukat, zatloukat, zatloukat". České čtyřprocentní menšiny, která je dle mého mnohem početnější, je mi líto. Společnost odmítá akceptovat její právo na založení rodiny, její právo na to, že když spolu dva lidé celý život budují určitý majetek, tak pak po smrti jednoho z nich ten druhý má nárok na dědictví. Že nemusí docházet k trapným soudním tahanicím mezi partnerem/partnerkou a ostatními příbuznými, že na dědictví má partner nejen morální, ale také právní nárok. Společnost navíc pomíjí to, co heterosexuálům přiznává měrou vrchovatou: korunovat lásku dvou lidí sňatkem, nebo aspoň existencí jiné formy legalizace partnerství. Dokud se ČR a její politická reprezentace nevyrovná s tak základními věcmi, které patří k fundamentálním lidským právům, nemá nárok se řadit mezi vyspělé země. Stejně jako se KDU-ČSL tímto svým splněným požadavkem vrací k neslavné minulosti katolického a evangelického "biřice" společnosti. Daniela Pilařová