Z médií se dozvídám, že homosexualita má být potírána zákonem v Rusku a sazba za porušení zákona by měla být 5let do vězení a nebo pracovní tábory. Z médií se dozvídám, že homosexualita má být potírána zákonem v Rusku a sazba za porušení zákona by měla být 5let do vězení a nebo pracovní tábory. Vzhledem k tomu, že jsem zde na transgenderu psala, že historie se vrací a možnost stavby vyhlazovacích táborů či jiných "humanitních" zařízení pro řešení otázky selekce ve společnostech v mezinárodním měřítku je šokujícím signálem! Signál který říká, že jakákoliv společnost, která není tolerantní je diskriminující! Je to, ale její neschopnost chápání svobody jak slova tak lidského vyjádření ke svému tělu či sex. orientace. Bijme na poplach je to hrozné. Blbost lidí nezná mezí a pokud to není schopna chápat jakákoliv společnost - národ, není schopna brát člověka jako jedince a o to víc je to bolestné. Nám nezbyde zřejmě asi ani kousek místa k žití a svobodnému vyjádření. Kam budeme patřit mi v roli Ruska to se bojím nejvíc. Z vlastních zkušeností, když jsem chtěla pár informací od redaktora pracujícího v Rusku pro Českou televizi, sám mě řekl: "A nemáš strach z mafie, která by tě zlikvidovala?" K této debatě došlo sice v lednu, ale podívejme se Rusko vystrkuje své pařáty minulosti již dnes. Že by redaktorská vize? Jde mi mráz po zádech nad skutečností, že by se tato vlna rozšířila i do dalších zemí. A mnohdy to k ní nemá daleko. Kdejaký hlupák či lidská nedúvěra - předsudek stvořená(ý) v majoritní společnosti tvoří hráz mezi kulturami a komunikacemi mezi lidmi. Normální společnost je jen normalizovanou klasou s kořeny nedůvěry hnané svými lidskými předsudkami. Nevědomost a lhostejnost v této otázce má také svůj lví podíl.