Praha - Občanské sdružení Prague Pride ve spolupráci s Centrem současného umění DOX připravily již druhý ročník Transgender Me, doprovodného programu festivalu hrdosti a tolerance Prague Pride. V jeho rámci proběhne v centru DOX vedle otevření stejnojmenné výstavy celá škála odborných a kulturních akcí. Hlavní hostkou programu je potom transsexuální polská poslankyně Anna Grodzká. 

 

Téma transgenderu jako otevřené kategorie v sobě slučuje jak osoby, které prošly operativní změnou pohlaví (nebo se na tuto změnu chystají), tak i ty, které o takové změně neuvažují, ale z nějakého důvodu pociťují nesoulad se svým biologickým nebo společenským pohlavím. V takto vymezeném prostředí ztrácí tradiční bipolární dělení na dvě pohlaví význam podobně, jako tomu bylo například v indiánských kulturách, které rozlišovaly genderů hned několik.

Celá řada transgender osob má snahu své vnitřní touhy skrýt - nejen samy před sebou, ale především před celým světem. Takové skrývání však není dlouhodobě možné. Chování většinové společnosti k transgender jedincům je však poznamenáno předsudky a edukace tohoto tématu je stále na nízké úrovni. 

 

Transgender Me 2012 se pokusí prostřednictvím svých aktivit různé možnosti nahlížení pojmu transgender nastínit. Východiskem pro to bude stejnojmenná výstava téměř dvacítky českých a slovenských umělců a umělkyň, jež v centru DOX potrvá do 17. září letošního roku.

 

Výstava proto jednotlivé aspekty kategorie transgender odkrývá, snaží se naznačit její šíři a současně poodhalit kontext, ve kterém tito lidé žijí, a pocity, které zažívají. Asi nejširším tématem, které celou výstavu prolíná, je sebereflexe a vyrovnávání se s vlastní odlišností (Jožo Rabara, Lukáš Houdek, Alena Foustková, Jana Polášková). S motivem sebevraždy ve věku, kdy svou identitu hledáme, se potom setkáváme ve dvojici obrazů Jana Gemrota, téma sociálních aspektů a rodiny ve svých analytických snímcích rozehrává Jana Štěpánová. Na výstavě jsou ale také zastoupena další témata jako vztah genderového programování a těla (Michelle Siml) nebo téma glamour, vizuality a formy (Petr Motyčka, Nikola Tačevski, Veronika Nastoupilová, Jakub Gulyás a Lenka Sršňová). Zatímco politické aspekty čteme ve videoinstalaci Tamary Moyzes, se zaujmutím osobního politického stanoviska souvisí gender fuck práce autorek z fanzinu Kvér. Blanka Jakubčíková pak gender fuckové odmítnutí bipolárního dělení osobitě rozvíjí ve svých obrazech a Lenka Klodová ve svém objektu. Kromě jasně definovaných témat je na výstavě také důležitý imaginativní prostor osobní queer poetiky (Mark Ther, Darina Alster a Tereza Z Davle, Maroš Rovňák, Eva Pandulová, Jan Miko).  

 

Odkaz výstavy bude dále rozvíjet diskuse s odborníky a zástupci jednotlivých transgender kategorií, na kterou budou navazovat v průběhu celého čtvrtečního programu neformální rozhovory mezi transgender osobami a návštěvníky akce prostřednictvím programu S Transgender Me na kafe.

 

Letošní program má celou řadu významných zahraničních hostů. V centru DOX vystoupí například známá německá umělkyně Bridge Markland, která představí sérii svých performancí, nebo britská transsexuální zpěvačka a DJka Chrisie Edkins. Ta vedle izraelské transsexuální zpěvačky Nikky Bukaee, kterou bude doprovázet DJ Henree, vystoupí mimo jiné na chystané party v pražském ON Clubu. Hlavní hostkou programu však je transsexuální polská poslankyně Anna Grodzká, s níž se bude moct veřejnost setkat v centru DOX v neděli 19. srpna v rámci diskuse.

 

 

 

PROGRAM TRANSGENDER ME 2012

 

 

STŘEDA, 15. SRPNA

·         17:00  Fragmenty performance V2tahy v okolí metra Vltavská (Elis Unique, Petr Skala, Šárka Holá, Šimon Kubec)

·         19:00 Vernisáž výstavy Transgender Me (v průběhu vernisáže performance V2tahy)

·         19:30  Transsexuální zpěvačka a DJka Chrisie Edkins (UK)

 

vstup volný

 

ČTVRTEK, 16. SRPNA

·         17:00  Komentovaná prohlídka výstavy za účasti autorů, autorek a kurátorů

·         18:00  Odborná diskuse na téma transgender identit

·         19:30  Transgender blogeři a blogerky (Sabine d’Iable, Kris Horváth)

·         21:00  Série performancí Bridge Markland (D)

·         V průběhu večera: S TGM na kafe

·         22:00  Tranny Heaven for Transgender Me Party v ON Clubu – Chrisie Edkins (UK), DJ Adonis Blue a DJ Warhol (cz), Henree feat. Nikka (IZ)

 

vstup volný

 

19. SRPNA OD 14 HODIN

Diskuse s polskou transsexuální poslankyní Annou Grodzkou a transgender aktivisty z Polska

(vstup 60/40 Kč)

 

12. ZÁŘÍ OD 19 HODIN

Premiéra představení Drag Addicts s názvem Hotel X

(vstup 60/40 Kč)

 

 

PODROBNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH BODŮ PROGRAMU

 

 

Performance V2tahy (Elis Unique, Petr Skala, Šárka Holá, Šimon Kubec)

Performance je zkoumáním, komunikací, postupnou dekonstrukcí a re-kompozicí identity centrální postavy, která se ocitá ve dvou vztazích zároveň. Je to žena nebo muž? V každém člověku se skrývají nejrůznější vlastnosti, které se rozličnými způsoby projevují v různých situacích. Jde o to doplňovat se navzájem a utvářet celek, Jin a Jang. Tento pradávný koncept v čínské filosofii popisuje dvě navzájem opačné a doplňující se síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru: Jin (pasivní síla, tma) a Jang (tvořivá síla, světlo). Žádná z věcí totiž není čistě jen jinem nebo jangem, každá ze sil obsahuje základ té druhé, proto jsou na sobě závislé. Jedno neexistuje bez druhého.

 

Diskuse

Program hlavního večera zahájí v Centru současného umění DOX diskuse zabývající se letošním hlavním tématem Transgender Me, kterým je prostupnost a uzavřenost či otevřenost kategorií transsexualita, transgender a dalších „podkategorií“.

Účast v diskusi přislíbili: Roman Kollárik – transgender aktivista a výzkumník ze Slovenska, Petr Vostárek alias Chichi Tornádo – travestie umělec a drag queen, Věra Sokolová – pedagožka FHS UK a Tereza Spencerová – novinářka a spisovatelka.

 

Transgender blogeři a blogerky

Důležitým prostorem pro mnoho transsexuálních a transgender osob je internet. Je to prostor, ve kterém mohou často anonymně projevovat svou identitu a vyjadřovat své pocity. V rámci Transgender Me 2012 proto proběhne také autorské čtení transgender blogerů a blogerek. Bude předčítán e-blog Román pro transky transexuální blogerky Sabine d'Iable a blog Krise Horvátha.

 

Série performancí Bridge Markland (Německo)

Jednou ze zásadních součástí Transgender Me 2012 bude vystoupení německé performerky Brigde Markland. Bridge je virtuoskou v transformaci, která překračuje nejen hranice genderu, ale také tance, divadla, performance, kabaretu a loutkového divadla. Její představení v sobě často spojují klasické německé divadlo s pop music. A k tomu všemu Bridge nechybí smysl pro humor. Mezi jednotlivými performancemi zahraje česká pop-rocková kapela Audio Attaché.

 

S Transgender Me na kafe

V průběhu celého hlavního večera 16. srpna bude možné v kavárně centra DOX pozvat na kávu některou z transgender osob a dozvědět se tak o jejím osobním životě, problémech, kterým musí každodenně čelit, ale také o transgender polohách té které zpovídané osoby.

 

Tranny Heaven for Transgender Me v ON Clubu

Na DJ Stagi se představí DJ Chrisie Edkins (UK), DJ Adonis Blue a DJ Warhol, kteří tématicky vytvoří ojedinělý zážitek. V průběhu večera vystoupí Henree feat. Nikka (IZ).  Nezapomenutelná noc v ON Clubu jako vyvrcholení doprovodného programu
Trangender Me při Prague Pride.

 

Diskuse s polskou transsexuální poslankyní Annou Grodzkou

V neděli ve 14 hod. proběhne diskuse s polskou transsexuální poslankyní Annou Grodzkou. Anna je jednou ze zakladatelek polské organizace Trans-Fuzja. Organizace Trans-Fuzja se zabývá širokým spektrem aktivit určených pro transgender osoby, např. psychologická pomoc, právní poradenství či vzdělávání v oblasti transgender. V diskusi se zaměříme na osobní zkušenosti Anny Grodzké související s jejím transgender aktivismem, ale také související s jejím vstupem do vysoké politiky. Budeme se také věnovat situaci v Polsku z pohledu transsexuálních a transgender osob a postojům tradičně konzervativně vnímaného Polska k těmto osobám. V diskusi dále vystoupí Wiktor Dynarsky – transgender aktivista z Polska a Lalka Podobińská – ředitelka organizace Trans-Fuzja.

 

Drag Addicts: Hotel X

Typický večer v malém rodinném hotýlku. Příchody, odchody, náhody, rozchody. Recepce a hosté, z nichž každý se chystá strávit večer po svém. Všichni mají svůj sexuální život a orientaci… nebo si to alespoň myslí. Být chlap v mužském světě chce pořádné koule. Být ženou v mužském světě chce ještě větší koule. Hra o dvou hercích a 8 charakterech. Moderní příběh lásky, sexu a vlastní identity.
Autoři: Maty Dio a Dan Stewart.