Ráda bych Vás upozornila na knihu, která na konci ledna vyjde v nakladatelství One Woman Press. Jde o knihu americké historičky Leily J. Rupp Vytoužená minulost: Dějiny lásky a sexuality mezi osobami stejného pohlaví v Americe od příchodu Evropanů po současnost. Prestože na první pohled by se mohlo zdát, že jde jen o stejnopohlavní vztahy, autorka se zabývá také překračováním genderových hranic a tudíž má kniha širší záběr a mohla by být zajímavá i pro návštěvníky a návštěvnice této stránky. Dále bych Vás pozvala na prezentaci, která proběhne 22.1.2002 v 1800 v knihovně Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2. Ráda bych Vás upozornila na knihu, která na konci ledna vyjde v nakladatelství One Woman Press. Jde o knihu americké historičky Leily J. Rupp Vytoužená minulost: Dějiny lásky a sexuality mezi osobami stejného pohlaví v Americe od příchodu Evropanů po současnost. Prestože na první pohled by se mohlo zdát, že jde jen o stejnopohlavní vztahy, autorka se zabývá také překračováním genderových hranic a tudíž má kniha širší záběr a mohla by být zajímavá i pro návštěvníky a návštěvnice této stránky. Dále bych Vás pozvala na prezentaci, která proběhne 22.1.2002 v 1800 v knihovně Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2. Marie Chribkova - One Woman Press