Bílý kruh bezpečí pomáhá obětem trestných činů a domácího násilí i o prázdninách. Poradenská centra pro oběti trestných činů v Pardubicích, Plzni, Olomouci, Ostravě a Brně, která poskytují bezplatně právní informace a psychologickou podporu, jsou nadále otevřena každé úterý. Pražské centrum je klientům k dispozici od úterý do čtvrtka. Nepřetržitě je dostupná telefonní linka DONA pomáhající obětem domácího násilí. Bílý kruh bezpečí pomáhá obětem trestných činů a domácího násilí i o prázdninách. Poradenská centra pro oběti trestných činů v Pardubicích, Plzni, Olomouci, Ostravě a Brně, která poskytují bezplatně právní informace a psychologickou podporu, jsou nadále otevřena každé úterý. Pražské centrum je klientům k dispozici od úterý do čtvrtka. Nepřetržitě je dostupná telefonní linka DONA pomáhající obětem domácího násilí. Návštěvníkům poraden nabízejí pomoc psychologové a právníci. Pomáhají jim nejen vzpamatovat se z traumatických zážitků, ale i využít všech jejich práv. Otřesný zážitek nezřídka ovlivní kvalitu celého dalšího života oběti a jeho rodiny. Velkou roli hraje nejen míra násilí, ale i ponížení oběti a hodnocení chování vlastního i jiných lidí na místě činu. Ne všichni příchozí jsou z právního hlediska obětí trestného činu. Na hraně trestnosti je obvykle násilí v rodině, protože česká legislativa domácí násilí nedefinuje, ačkoli je velmi rozšířené. Zahrnuje v sobě všechny projevy fyzického, sexuálního a psychického násilí. Linka DONA nabízí na čísle 5151 1313 obětem násilí skrytého zdmi domova čas na diskrétní rozhovor, porozumění, morální a emocionální podporu, možnost nahlédnout nezkresleně na jejich problém. Může je nasměrovat i na další konkrétní druh pomoci a pomáhá obětem domácího násilí orientovat se v systému záchranné sítě státních i neziskových služeb. Pracovníci linky dokáží navrhnout i bezpečnostní plán pro případ dalšího napadení nebo pro případ útěku z domova.