Tvá pružná chůze Tvá pružná chůze co sbírá oči mužů pohyb tvých boků je plavné touhy let Stará jsem tuze O tobě snít jen můžu Pod tíhou roků jsem pro tě míň než kmet Však přeci Když přijde jaro Vídávám věci Stačí mi málo Jen na lavičce v parku posedět Koukat na krásně mladý ženský svět Svou plavou neteř vidím přicházet… A není sama (Z lavičky kyne jim stará dáma…)