Hormonální substituční terapie (HRT) u žen po menopauze je spojena se zvýšeným rizikem vzniku některých onemocnění. Výsledky výzkumu v této oblasti naznačily, že by mezi nežádoucí účinky mohl patřit i negativní vliv estrogenů na tvorbu slz. Hormonální substituční terapie (HRT) u žen po menopauze je spojena se zvýšeným rizikem vzniku některých onemocnění. Výsledky výzkumu v této oblasti naznačily, že by mezi nežádoucí účinky mohl patřit i negativní vliv estrogenů na tvorbu slz. Tím by bylo narušeno adekvátní zvlhčování očního bulbu a zvyšovalo se riziko vzniku syndromu suchého oka. V časopise JAMA (2001;286:2114-2119) byla publikována studie, která se zabývá souvislostí mezi HRT a mírou rizika vzniku syndromu suchého oka. Do studie bylo zařazeno 25 665 žen po menopauze. Ženy byly oftalmologicky vyšetřeny na počátku studie a po 48měsíčním sledování. Hlavním sledovaným parametrem byly známky syndromu suchého oka a kombinovaný endpoint - zmíněný syndrom nebo známky závažného podráždění oka. Výsledky ukázaly, že u kombinovaného endpointu byla hodnota odd ratio u estrogenové HRT 1,69 (95% CI, 1,49-1,91) a u kombinace progesteron/progestin 1,29 (95% CI, 1,13-1,48) ve srovnání s ženami, které neužívaly HRT. Každé 3 roky užívání HRT zvyšuje riziko vzniku syndromu suchého oka či příznaků závažného dráždění oka o 15 % (95% CI, 11-19%). Ze studie vyplývá, že u žen, které užívají HRT, zvláště samotný estrogen, je výrazně vyšší riziko vzniku syndromu suchého oka. Lékaři, kteří pečují o ženy s HRT, by měli zvýšené riziko této potenciální komplikace vzít v úvahu.