Washington Post, 17. června 2002 Colum Lynch, pro Washington Post SPOJENÉ NÁRODY - konzervativní americké křesťanské organizace spojily síly s islámskými vládami, aby zastavily expanzi ochrany sexuálních a politických práv pro homosexuály, ženy a děti na konferenci Spojených národů. Nová aliance, která se utvořila během loňského roku, získala od Bushovy administrativy větší podporu, ta jmenovala protipotratové aktivisty do klíčových pozic v americké delegaci na konferenci Spojených národů o globální hospodářské a sociální politice. Právě toto vyburcovalo konzervativní křesťany, kteří odložili své dogmatické odlišnosti, stmelili vazby s Vatikánem a rozvíjeli nové spojení s mocným blokem více než padesáti umírněných i tvrdých islámských vlád, včetně Súdánu, Libye, Iráku a Íránu. “Bereme je jako spojence, ne nutně jako přátele,“ řekl Austin Ruse, zakladatel a prezident Catholic Family a Human Rights Institute, v New Yorku založené organizace, která podporuje konzervativní hodnoty v sociální konferenci Spojených národů. “Uvědomili jsme si, že bez zemí jako Súdán, by byla interrupce uznávána jako univerzální lidské právo v dokumentu Spojených národů.“ Aliance konzervativních islámských států a křesťanských organizací se Bushovou administrativou zařadila do nepříhodné pozice sympatizováním s některými z jeho nejvíce spílaných protivníků - včetně Iráku a Íránu - do kulturní šarvátky se svými nejbližšími evropskými spojenci, kteří široce podporují rozšíření sexuálních a politických práv. Podle diplomatů Spojených národů se dokonce během přestávek New Yorského summitu o dětech minulý měsíc američtí a íránští úředníci scházeli při šálku kávy. Ale spolupráce také administrativě poskytla příležitost demonstrovat, že sdílí mnoho společenských hodnot společně s islámem, i když jsou Spojené státy v muslimském světě kritizovány za jejich pokračující podporu Izraele a devět měsíců trvající válku proti terorismu. “Pokoušeli jsme se ukázat na tyto společenské otázky v některých oblastech dohody mezi námi a mnoha islámskými zeměmi,“ řekl americký úředník. “Hlavní otázka, která nás spojila dohromady, je obhajování hodnot rodiny, přirozené rodiny,“ dodal Mokhtar Lamani, marocký diplomat, který reprezentuje padesát tři národů Islámské konference ve Spojených národech. “Republikánská administrativa je tak zřetelná v obraně hodnot rodiny.“ Lamani řekl, že on první navázal kontakt s americkými křesťanskými nevládními organizacemi neboli NGOs na zvláštním zasedání Valného shromáždění Spojených národů o AIDS v New Yorku v červnu 2001. Liberální západní aktivisté a vlády, řekl, urazili náboženské a kulturní přecitlivělosti islámských zemí navrhováním, aby závěrečná deklarace konference zahrnula jednoznačná vyjádření k potřebě chránit prostitutky, nitrožilní narkomany a “muže, kteří souloží s muži“ nakažených AIDS. “Pro nás to bylo zcela nepřijatelné,“ řekl Lamani. “Vatikán a NGOs tvrdili totéž, toto je přesně stejná pozice, kterou my obhajujeme.“ Islámsko-křesťanská aliance minulý měsíc potvrdila důležité vítězství na setkání o dětech ve Spojených národech. Bushova administrativa vedla koalici v zablokování úsilí evropských a latinsko-amerických zemí zahrnout zmínku v závěrečné deklaraci “služby reprodukční zdravotní péče,“ - termín, jehož zahrnutí by podle víry konzervativců mohlo být užíváno k podpoře interrupcí. Americký tým zahrnoval Johna Klinka, bývalého poradce Vatikánu na minulé konferenci Spojených národů; Janice Crouse, vysloužilou obhájkyni proti interrupci z Concerned Women of America a Paula J. Bonicelli z Patrik Henry College v Purcellville, Va., křesťanské instituce, která požaduje po svých profesorech, aby učili o stvoření světa. Křesťanské skupiny a islámské země se snažily získat na následujícím shromáždění Spojených národů, minulý měsíc usilovaly o větší restrikce interrupcí na valné hromadě Světové zdravotnické organizace a dále na přípravné konferenci Spojených národů na udržitelný rozvoj v Bali v Indonésii. “Zbytek světa viděl posun v debatě“ na dětském summitu, řekl Patrik Fagan z Heritage Foundation, Washingtonské politické skupiny. “To nebyla pouhá obrana. Jsou zde v ofenzívě.“ Některé západní země a liberální aktivisté říkají, že mají strach z vlivu křesťanských práv ve Spojených národech, kde minulé desetiletí většina liberálních organizací pro práva žen měla převahu. “Oni se pokouší uvolnit část zásad dohod, kterých bylo dosaženo v devadesátých letech, zvláště ženských práv a plánovaného rodičovství ,“ řekl proevropský diplomat Spojených národů. “Americké rozhodnutí vstupuje do hry na jejich straně a zcela tak mění rozložení sil.“ “Tato aliance ukazuje hloubku zatvrzelosti [amerického] postoje,“ řekla Adriana Germaine, prezidentka International Women“s Health Coalition. “Na jedné straně tyto země obviňujeme z nepopsatelných činů terorismu a ve stejnou dobu se s nimi spojujeme v útlaku žen.“ World Policy Center, Mormonská skupina založená v roce 1997 na podporu rodinných hodnot prostřednictvím aliance zahrnující konzervativní křesťany, katolickou církev a islámské vlády, pořádá příští měsíc konferenci v Brigham Young University School Law. Ti společně přinesou proti interupční obhajobu a právní kritiku Spojených národů spolu s více než šedesáti diplomaty Spojených národů, včetně delegátů z konzervativních katolických a islámských zemí. Ruse nejdříve nastínil svou strategii pro maximalizování vlivu konzervativců na setkání na World Congress of Families Spojených národů v Ženevě v roce 1999, shromážděním zastánců konzervativních rodinných hodnot. Ty zahrnují “zahrnutí veškeré naší pozornosti“ na koalici dvanácti zemí proti interupci, které chtějí bojovat za svou věc na zasedání Spojených národů, řekl. Náboženští vůdci a politici ve Spojených státech a v těchto vybraných zemích v rozvojovém světě by měli přesvědčivě “povzbuzovat tyto vlády bránit život a rodinu ve Spojených národech.“ Také se chlubí, že jeho taktika vzešla z iniciativ obhájců práv dětí, žen a homosexuálů. “Náš tým byl v malinkém konferenčním sálu za zády diplomatů, pomáhal s koncipováním dokumentů konference,“ řekl. “Porušili jsme pravidla lobbování ve Spojených národech, kterému zabránilo rozdávání letáků v zasedacím sále konference Spojených národů. Měli jsme naše lidi rozptýlené v zasedacím sále konference a tento dopis jsme dali do ruky každému z delegátů.“ > --- Od Dave Myerse z MLP: “Jejich náboženství je naším problémem. Bylo jen otázkou, kdy se spojí křesťanští/muslimští konzervativci, aby udeřili/zastavili/zničili homosexuály. Nikdo neví jak mohou konzervativní náboženští fundamentalisté tak lhát a podávat falešná svědectví.“ “Jejich náboženství je naším problémem.“