Před časem se rozpoutala diskuse na internetovém portálu transforum.cz. Týkala se návrhu zákona o péči o zdraví lidu. Jeden z paragrafů se týká "Změny pohlaví transsexuálních lidí". Stávající návrh obsahuje spoustu pro nás nepřijatelných pasáží, a tak jsme se rozhodly to změnit. Již zmíněná diskuse nasvědčovala, že se této změny zúčastní větší něž malé množství. Ale stejně jako při výkladu této formule ze zákona o drogách se většina lidí mýlí, i já jsem se mýlila. Zřejmě bude diametrální rozdíl mezi "výkřiky" na anonymním internetu a reálným životem, kde se musí občas přidat ruka k dílu. Před časem se rozpoutala diskuse na internetovém portálu transforum.cz. Týkala se návrhu zákona o péči o zdraví lidu. Jeden z paragrafů se týká "Změny pohlaví transsexuálních lidí". Stávající návrh obsahuje spoustu pro nás nepřijatelných pasáží, a tak jsme se rozhodly to změnit. Již zmíněná diskuse nasvědčovala, že se této změny zúčastní větší něž malé množství. Ale stejně jako při výkladu této formule ze zákona o drogách se většina lidí mýlí, i já jsem se mýlila. Zřejmě bude diametrální rozdíl mezi "výkřiky" na anonymním internetu a reálným životem, kde se musí občas přidat ruka k dílu. Nevím, jak to praktikují naši zákonodárci, ale my jsme to pojaly ve stylu, který je nám nejbližší. Asi se ptáte: V jakém? Sobotní zákonodárné odpoledne jsme se rozhodly strávit v příjemném café ÉRRA. Mini skupinka se posadila kolem jednoho stolku, který během chvilky pokryla tím, co už bylo vytvořeno. Tlustý svazek potištěných papírů prezentoval kompletní zákon a další jednotlivé listy představovaly paragraf, který jsme se rozhodly přepracovat k obrazu svému. Andy, která vážila cestu až z Plzně, přidala do tohoto právnického mumraje svůj již notně proškrtaný a přepsaný návrh. Terka přinesla i TS zákony z jiných států. Já jsem vytáhla notebook a začaly jsme s úpravami. Tato skupinka, která si vzala za své udělat něco nejen pro sebe, ale i pro vás, se pustila do práce. Oněch šest bodů se tvořilo za neustálého popíjení a kouření cigaret. Když něco takového dělá více než jeden, dojde k nutnosti přistupovat na kompromisy těch druhých. Naštěstí v tomto případě nám jde o stejnou věc, a tak situace, které vídáváte z parlamentu, kde se dohadují o slovíčka, se nekonal. Většinová shoda a ucelenost názorů nám pomohla během pár hodin připravit dokument, který jednak můžete vy sami posoudit, a jednak ho budou posuzovat i naši poslanci.