Evropský parlament schválil rezoluci týkající se lidských práv v EU, která také uvažuje o volném svazku, včetně registrovaného partnerství osob stejného pohlaví, a potřebě uznat “legální manželství” mezi osobami stejného pohlaví. Evropský parlament schválil rezoluci týkající se lidských práv v EU, která také uvažuje o volném svazku, včetně registrovaného partnerství osob stejného pohlaví, a potřebě uznat “legální manželství” mezi osobami stejného pohlaví. Tato rezoluce představuje vážný a opakovaný útok na rodinu, která je založena na manželství, společenství lásky a života mezi mužem a ženou, ze kterého pramení přirozený život. Každá společnost se pevně opírá o takový manželský svazek, protože je nezbytnou hodnotou. Popření této základní a jednoduché antropologické pravdy by vedlo k destrukci společenského zřízení. Nepředstavuje snaha postavit volný svazek, ba co více homosexuálního svazek, na stejnou rovinu jako manželství a pobízení jednotlivých parlamentů, aby v tomto smyslu přizpůsobily svůj právní systém, odmítnutí uznat hlubokou touhu lidí v jejich nejniternější identitě? V průběhu celé historie lidé moudře rozpoznávali, co je manželství a co zahrnuje. Nyní, prostřednictvím zmíněné rezoluce, je manželství vystaveno pokřivené interpretaci Evropského parlamentu. Naštěstí budou parlamenty jednotlivých evropských zemí jistě v souladu s velkou většinou evropských rodin, které urgentně potřebují pomoc ve svém ušlechtilém poslání a které nyní vidí sebe sama neprávem postavené na rovinu s těmito typy “svazků” prostřednictvím zmiňované rezoluce, která nemá autentickou legislativní hodnotu a není také závaznou směrnicí. Specifický charakter rodiny založené na manželství je uznávaný většinou evropských ústav. Kromě toho není tato přirozenost jen pravdou pro věřící: je to přirozené dědictví lidství, které je vepsáno do každého srdce jednotlivce a charakterizuje lidskou kulturu. Zákonodárci, a zvláště pak katoličtí členové parlamentů, by proto neměli svým hlasem podporovat tento typ legislativních úprav, protože jsou proti obecnému dobru a pravdě o člověku, a tudíž jsou skutečně nespravedlivé. Vatikán, 17. března 2000