V souvislosti s novým zněním navrhované novely zákona o péči o zdraví lidu, která se nám jeví jako diskriminační, jsme oslovili poslance a šéfa zdravotního výboru. V souvislosti s novým zněním navrhované novely zákona o péči o zdraví lidu, která se nám jeví jako diskriminační, jsme oslovili poslance a šéfa zdravotního výboru. Vážený pane poslanče, obracím se na Vás jako na předsedu parlamentního Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví v souvislosti s navrhovanou novelou Zákona o péči o zdraví lidu 20/1966. Novela se v paragrafu 37 týká změny pohlaví transsexualních osob a obsahuje návrhy, které my, transsexuálové, nemůžeme akceptovat. Problematicky se jeví například odstavec 2 stanovujicí věkovou hranici pro operativní změnu pohlaví i rostoucí počet členů komise, která takovou změnu schvaluje. Tento "nový" přístup nás vrací do praxe z dob hluboké totality a je v zásadním rozporu s postupy uplatňovanými ve většině zemí EU, jejímž členem se Česká republika chce stát. Odstavec 3 obsahuje mimo jiné vágní formulace o "neschopnosti trvale žít v opačné sexuální roli" či o tom, že "rodičům (či osvojitelům), nezletilých dětí (osvojenců) se léčebné zákroky směřující ke změně pohlaví ZPRAVIDLA neprovádějí". Jsou to ve své nekonkrétnosti velmi lehce zneužitelné záminky k odmítnutí transsexuálního člověka. V odstavci 6 se pak hovoří o tom, že si žadatel o změnu pohlaví hradí náklady související se změnou pohlaví. Je to sice uvedeno v souvislosti s matrikou, ale nedávno přijatý zákon o matrikách náklady spojené se změnou dokladů zbavuje poplatků, a tak z nynější novely jako by vyplývalo, že hrazená má být samotná operativní změna vedoucí ke změně pohlaví. Můžete nám tento bod osvětlit? Vážený pane předsedo, jako transsexualni člověk a transaktivistka bych Vás chtěla informovat, že všechny výše uvedené návrhy v případě schválení povedou k prudkému zhoršení kvality beztak již nelehkého života transsexuálních osob a jednoznačně upřednostňují klinicko patologizující pohled lékařů před lidskými právy občanů, kterými i transsexuálové -- doufám, že i podle vás -- bezpochyby jsou. Byla bych Vám velmi vděčná za Vaši reakci na tento problém a zaroveň bych chtěla vyjádřit připravenost naší komunity podílet se aktivně na přípravě novely paragrafu 37 tak, aby jeho výsledné znění bylo vstřícné jak vůči nám, tak i vůči nutnym požadavkům legislativy. předem děkuji za Vaši odpověď za transgender.cz portál sloužící české transkomunitě Tereza Spencerova