Pomalejší a méně kvalitní jsou mužské spermie. Navíc se jejich počet stále snižuje. Lékaři odhadují, že velká část manželských párů tak v budoucnu bude mít dítě jen díky umělému oplodnění. Neplodnost mužů je mimo jiné dána tím, kolik spermií mají v jednom mililitru ejakulátu. Za kritickou hranici se přitom považuje pět milionů. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že v roce 1990 měli muži 20 milionů spermií, přičemž o deset let dříve to bylo 40 milionů. Někteří odborníci považují situaci za kritickou, podle jiných nejsou statistiky zcela prokazatelné. Jisté však je, že párů, které mají potíže s oplodněním, přibývá. V průmyslově vyspělých zemích je jich 15 až 20 procent. Dříve byla neplodnost dávána do souvislosti především s ženami. Dnes se uvádí, že minimálně v polovině případů je problém na straně muže. To dokládají i statistiky Centra asistované reprodukce Všeobecné fakultní nemocnice. V roce 1995 bylo umělé oplodnění kvůli mužské sterilitě provedeno v sedmi procentech případů, v roce 1996 ve 22 procentech a v roce 1997 již ve 37 procentech. Pomalejší a méně kvalitní jsou mužské spermie. Navíc se jejich počet stále snižuje. Lékaři odhadují, že velká část manželských párů tak v budoucnu bude mít dítě jen díky umělému oplodnění. Neplodnost mužů je mimo jiné dána tím, kolik spermií mají v jednom mililitru ejakulátu. Za kritickou hranici se přitom považuje pět milionů. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že v roce 1990 měli muži 20 milionů spermií, přičemž o deset let dříve to bylo 40 milionů. Někteří odborníci považují situaci za kritickou, podle jiných nejsou statistiky zcela prokazatelné. Jisté však je, že párů, které mají potíže s oplodněním, přibývá. V průmyslově vyspělých zemích je jich 15 až 20 procent. Dříve byla neplodnost dávána do souvislosti především s ženami. Dnes se uvádí, že minimálně v polovině případů je problém na straně muže. To dokládají i statistiky Centra asistované reprodukce Všeobecné fakultní nemocnice. V roce 1995 bylo umělé oplodnění kvůli mužské sterilitě provedeno v sedmi procentech případů, v roce 1996 ve 22 procentech a v roce 1997 již ve 37 procentech. Špatná genetická výbava Lékaři se shodují v tom, že na mužskou neplodnost má vliv špatné životní prostředí, nesprávné oblékání, stres, kouření, drogy, léky či působení elektromagnetického pole. Existují i teorie, že snížení neplodnosti souvisí právě s umělým oplodněním. Jinými slovy: děti se dnes díky této metodě rodí i mužům, kteří by jinak zůstali bez potomků. Narušenou schopnost reprodukce pak v genetické výbavě předávají svým synům. Jak říká doktor Karel Kočí, který se těmito problémy zabývá, prokázáno je i to, že na neplodnosti se podílí zvýšení teploty šourku, varlete či celého organismu. Muži postižení sníženou plodností by se proto měli vyvarovat nošení přiléhavého spodního prádla, těsných kalhot a častých horkých koupelí. Nevhodné je rovněž prádlo s polyesterem. Často podceňovaným nebezpečím je také podle Kočího pozdní odhalení problému, kterému se odborně říká nesestouplé varle. "Nebylo-li v útlém věku zjištěno a léčeno, je nutno je v období dospívání či dospělosti odstranit. Toto poškozené varle má nepříznivý vliv i na varle druhé, takže jeho přítomnost dále zhoršuje vyhlídku na otcovství," popisuje Kočí. Na plodnost může mít vliv i tzv. přetočení (torze) varlete. Jde o akutní bolestivý stav, kdy se varle otočí kolem své cévní stopky. Ta je zaškrcena tak, že přívodné cévy nemohou přivádět kvarleti v potřebné míře krev. Včasnost operace má na zachování plodnosti zásadní vliv. Nebezpečný je i úraz šourku. "Úrazový mechanismus má sice na plodnost menší vliv, při provozování některých sportů je však třeba dbát zvýšené opatrnosti." Komplikace také způsobují infekce. "Záněty varlete, nadvarlete či prostaty mohou vést k poškození semenotvorné tkáně či k uzávěru vývodných semenných cest. Proto je nutno je energicky a důsledně léčit," varuje Kočí. Připomíná, že například příušnice prodělané v dospělosti mohou být příčinou sterility. Plodnosti neprospívá ani kouření. "Více než 20 cigaret denně má negativní efekt na počet a pohyblivost spermií," říká Kočí. Kouření marihuany přispívá ke vzniku tvarových anomálií spermií. Také alkohol podle Kočího nepříznivě ovlivňuje hladinu mužského hormonu testosteronu, objem semene a jeho hustotu. Narušuje totiž vazbu mezi podvěskem mozkovým a varlaty a způsobuje nedostatek vitaminů a stopových prvků. Otcem i v důchodu Lékaři mají však pro muže i dobrou zprávu, která říká, že věk nemá vliv na jejich plodnost. Studie publikovaná časopise American Journal of Obstetrics and Gynaecology uvádí: "Počet spermií a jejich pohyblivost sice klesá s věkem, avšak ve schopnosti stát se otcem věk žádnou roli nehraje." Lékaři zkoumali úspěšnost umělého oplodnění u starších mužů a srovnávali ji s muži mladšími. "U párů, kde je muži více než 50 let, je úspěšných 58 procent pokusů. Tam, kde je muž mladší, je to srovnatelných 60 procent," říká doktor Paulson. Muži sice bývají otci i ve vyšším věku, nicméně se předpokládalo, že s rostoucím věkem klesá kvalita spermií, což plodnost ovlivňuje. "Na rozdíl od žen mohou muži zplodit potomka i v pokročilém věku, a to navzdory tomu, že počet spermií je nižší," uzavírá Paulson. Příčiny úbytku spermií * Příliš těsné a nevhodné oblečení * Časté horké koupele * Užívání některých léků (např. psychofarmaka, antihypertenziva) * Virové infekce (včetně chřipky) * Úrazy * Alkoholismus, nikotinismus * Vrozené vady * Působení elektromagnetického pole (záření z mobilních telefonů) (LN) 14.8.2001