Je až s podivem, co všechno je v Čechách možné. Po přečtení článku na (idnes.cz), na nějž mi poslala Milka odkaz, jsem se vážně pobavila. Úředníci na zlínském magistrátu si budou navzájem kontrolovat délku sukní a možná i kalhot. Nový pracovní řád právě prochází připomínkovým řízením, a tak můžeme s úsměvem ve tváři očekávat jeho konečnou podobu. Je až s podivem, co všechno je v Čechách možné. Po přečtení článku na (idnes.cz), na nějž mi poslala Milka odkaz, jsem se vážně pobavila. Úředníci na zlínském magistrátu si budou navzájem kontrolovat délku sukní a možná i kalhot. Nový pracovní řád právě prochází připomínkovým řízením, a tak můžeme s úsměvem ve tváři očekávat jeho konečnou podobu. Na "vlídný" přístup úředníků si asi většina z nás nikdy nezvykne, ale to, co vyplývá z připravovaného pracovního řádu, mě poněkud zaskočilo. "Šikanovat" občany, kteří si je platí, mají zřejmě v popisu práce, i když jsem to nenašla ani v "Pracovním řádu pro úředníky z roku 1870" (je dosud platný), ale "šikana" ve vlastních řadách je i na mě poněkud silná káva. Navíc, jak se zdá, neexistuje jednotný předpis, který by otázku oblékání řešil. Každý magistrát si to zřejmě, přebere po svém, a to i v případě výše ošatného. Pracovní řád pro úředníky z roku 1870, dosud platný. Denně před začátkem pracovní doby jsou povinni úředníci důkladně zamésti kancelář, vybrati popele z kamen a utříti prach. Úředníci zodpovídají dále za to, že kancelář bude vždy řádně vytopena. Potřebné palivo obstarají na svůj náklad. Soukromé rozhovory jsou v pracovní době nežádoucí. Řádná pracovní doba jest 12 hodin denně. V případě potřeby musí každý úředník pracovati bez vyzvání přes čas. Jakákoliv politická činnost úředníků má za následek okamžité propuštění. V kouření a požívání lihových nápojů se očekává od úředníků zdrženlivost. K dámám a výše postaveným osobám se úředník chová slušně. Jako četba se doporučuje bible. Není námitek proti jiným knihám, pokud jsou tyto mravně nezávadné. Povinností každého úředníka je péče o zdraví. V případě nemoci není nárok na mzdu. Každý úředník, který má pocit zodpovědnosti, by si měl proto pravidelně ukládati ze své mzdy přiměřenou částku pro případ nemoci, či jiné nepředvídané potřeby. Úředníci se nesmějí při práci mýliti. Kdo se při své práci dopouští častěji chyb, bude propuštěn. Kdo odporuje šéfovi, dokazuje tímto, že před ním nechová potřebné úcty. Z této skutečnosti se vyvodí důsledky. Úřednice jsou povinny vésti zbožný a cudný život. O dovolenou mohou požádati úředníci jen z naléhavých rodinných důvodů. Tato je však neplacená. Úředníci nechť mají stále na mysli, že tisíce jiných jsou ochotni okamžitě nastoupiti na jejich místa. Úřednici nesmějí nikdy zapomenouti, že jsou svému principálovi povinni vděčností, neboť je jejich živitelem.