Rok 2007 byl Evropskou komisí vyhlášen jako Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (ERRP), jehož smyslem upozornit na všechny formy diskriminace. Příspěvkem neziskové organizace Člověk v tísni se stal projekt Rovnost je Cool. Jeho smyslem je upozornit na viditelné i „neviditelné" formy diskriminace v České republice i ve světě prostřednictvím dokumentárních filmů a sociálních spotů, diskusí a dalších tematicky zaměřených doprovodných akcí. Jeho podzimní část nese název Karneval rozmanitosti a proběhne ve dvanácti městech České republiky: Brně (17. 10. - 17. 11.), Českých Budějovicích (listopad - termín bude upřesněn), Hradci Králové (1. - 4. 11.), Liberci (3. - 5. 10. a 16. 10.), Olomouci (12. - 14. 11.), Opavě (1. - 7. 11.), Ostravě (3. - 7. 11.), Pardubicích (29. 10. - 1. 11.), Plzni (11. - 13. 10.), Praze (8. - 11. 11.), Táboře (18. - 20. 10. a 22. - 23. 10.), Ústí nad Labem (8. - 11. 10.) a ve Vsetíně (6. - 9. 11.). Projekce budou kromě vybraných kin probíhat také v nízkoprahových centrech a v domech dětí a mládeže. V Praze se Karneval rozmanitosti uskuteční ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha v Paláci Lucerna.

Kolekce vybraných sedmnácti filmů se dotýká šesti oblastí diskriminace. Jedná se o diskriminaci na základě genderu (sociálního pohlaví), sexuální orientace, etnicity a původu, věku, zdravotního postižení a náboženství. Na výběru filmů se podílelo programové oddělení Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Promítány budou tyto dokumenty:  
diskriminace na základě pohlaví/genderu:
Potížistky (Věra Chytilová, ČR, 2006), Každé správné manželství začíná slzami (Simon Chambers, VB, 2006), To všechno z lásky (Tomáš Kudrna, ČR, 2004)  
dikriminace na základě sexuální orientace:
Paper Dolls (Tomer Heymann, Izrael, Švýcarsko, 2005), Dvě matky a otec (Miranda Wills, Austrálie, 2006), Netolerance - Ivan (Marko Popović, Srbsko a Černá Hora, 2002)  
diskriminace na základě věku:
Hugo a Róza (Bengt Jägerskog, Švédsko, 2002), Teď jsem volná (Gadi Kviatek, Izrael, 2006)  
diskriminace na základě tělesného nebo mentálního postižení:
Risto a Minna (Mikko Keinonen, Finsko, 2006), Jak motýl (Ewa Pieta, Polsko, 2004), Sářin svět (Ingela Lekfalk, Švédsko, 2006)  
diskriminace na základě rasy a etnického původu:
Černobílá škola v Little Rock (Brent a Craig Renaudovi, USA, 2007), Soňa a její rodina (Daniela Rusnoková, Slovensko, 2006), Big Mike (Hakan Berthas, Hanna Heilborn, Švédsko, 2004)   diskriminace na základě náboženství/víry: Děti islámu (Bo Harringer, Švédsko, 2006), Ďáblovo hřiště (Lucy Walker, USA, 2001), Most přes Wadi (Barak a Tomer Heymannovi, Izrael, 2006) - náboženství.

Součástí projekcí budou také sociální spoty, dotýkající se uvedených šesti tematických oblastí. Pocházejí z řady zemí světa: Mexika, Brazílie, Srí Lanky, Belgie, Velké Británie, Austrálie, USA a dalších. Promítání dokumentárních filmů a sociálních spotů doplní debaty se zástupci a zástupkyněmi diskriminovaných skupin a s pracovnicemi a pracovníky nevládních neziskových organizací, které se dané oblasti věnují. V rámci doprovodných akcích budou také představeny nejrůznější aktivity jednotlivých „menšinových" skupin.