který připadá na čtvrtek 20. června, je letos věnován ženám. Ty jsou podle vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Ruuda Lubberse klíčovým prvkem přežití všech běženců. "Letos vzdáváme zvláštní čest ženské části uprchlíků, jejich odvaze a vytrvalosti," zdůraznil v prohlášení, které dnes bylo zveřejněno v Ženevě. 80 procent všech osob na světě, které nemají domov, jsou ženy a děti, uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Lubbers zvláště podtrhl nezbytnost zlepšení fyzické a právní ochrany žen-uprchlic před sexuálním násilím a posílení jejich podílu na rozhodovacích orgánech uprchlických táborů. "Chceme dosáhnout padesátiprocentní účasti žen v těchto instancích," řekl vysoký komisař OSN. Ve spolupráci se Světovým programem pro výživu (WFP) si UNHCR přeje, aby 80 procent potravin rozdělovaných v táborech pomáhalo ženám a ženy je také měly pod kontrolou. Podle nových statistik, které tento týden UNHCR zveřejnil, se počet uprchlíků ve světě v roce 2001 ustálil na 12 miliónech. Půl miliónu běženců opustilo svou vlast, stejný počet se jich zase do vlasti vrátil. Počet osob, o které se UNHCR stará, se od 1. ledna 2001 snížil z 21,8 miliónu na 19,8 miliónu k 1. lednu 2002. který připadá na čtvrtek 20. června, je letos věnován ženám. Ty jsou podle vysokého komisaře OSN pro uprchlíky Ruuda Lubberse klíčovým prvkem přežití všech běženců. "Letos vzdáváme zvláštní čest ženské části uprchlíků, jejich odvaze a vytrvalosti," zdůraznil v prohlášení, které dnes bylo zveřejněno v Ženevě. 80 procent všech osob na světě, které nemají domov, jsou ženy a děti, uvedl Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Lubbers zvláště podtrhl nezbytnost zlepšení fyzické a právní ochrany žen-uprchlic před sexuálním násilím a posílení jejich podílu na rozhodovacích orgánech uprchlických táborů. "Chceme dosáhnout padesátiprocentní účasti žen v těchto instancích," řekl vysoký komisař OSN. Ve spolupráci se Světovým programem pro výživu (WFP) si UNHCR přeje, aby 80 procent potravin rozdělovaných v táborech pomáhalo ženám a ženy je také měly pod kontrolou. Podle nových statistik, které tento týden UNHCR zveřejnil, se počet uprchlíků ve světě v roce 2001 ustálil na 12 miliónech. Půl miliónu běženců opustilo svou vlast, stejný počet se jich zase do vlasti vrátil. Počet osob, o které se UNHCR stará, se od 1. ledna 2001 snížil z 21,8 miliónu na 19,8 miliónu k 1. lednu 2002. Více naleznete zde: www.unhcr.cz/