Třetina Čechů nedokáže vždy snést cizince, kteří žijí v České republice. Téměř polovina občanů pak většinou netoleruje lidi s jinou barvou pleti a tři čtvrtiny Romy. Zhruba čtyři pětiny osob jsou tolerantní k mládeži, osobám s jiným náboženským přesvědčením, invalidům, osobám s jiným politickým přesvědčením a chudým. Vyplynulo to z pravidelné analýzy Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), jejíž výsledky dnes ČTK obdržela. Šetření se zúčastnilo 1133 lidí. Třetina Čechů nedokáže vždy snést cizince, kteří žijí v České republice. Téměř polovina občanů pak většinou netoleruje lidi s jinou barvou pleti a tři čtvrtiny Romy. Zhruba čtyři pětiny osob jsou tolerantní k mládeži, osobám s jiným náboženským přesvědčením, invalidům, osobám s jiným politickým přesvědčením a chudým. Vyplynulo to z pravidelné analýzy Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), jejíž výsledky dnes ČTK obdržela. Šetření se zúčastnilo 1133 lidí. Staří lidé, Židé a politici nevadí třem ze čtyř Čechů. Dvě třetiny občanů jsou shovívavé k bohatým a cizincům, kteří v Česku žijí. Mírně přes polovinu dotázaných je schopno přijmout citově nevyrovnané, osoby s jinou barvou pleti a homosexuály. Romy, alkoholiky a uživatele drog snese asi jen čtvrtina oslovených. Příslušníky romského etnika pak rozhodně netoleruje 30 procent občanů. K osobám s kriminální minulostí je tolerantní jeden z pěti Čechů. "Ve srovnání s rokem 2000 se tolerance zvýšila ve všech dlouhodobě sledovaných skupinách, s výjimkou Romů," upřesnil analytik CVVM Ján Mišovič. Podle něho letošní šetření zjistilo zatím nejvyšší toleranci od roku 1995, kromě Romů a cizinců. Nejvýrazněji vzrostla snášenlivost vůči bohatým lidem. Zatímco před dvěma lety je tolerovaly dvě pětiny dotázaných, nyní je to 67 procent osob. O 20 procent Čechů více než v roce 2000 toleruje nyní také politiky a lidi s jiným politickým přesvědčením. O deset procent přibylo také těch, kteří jsou shovívaví k osobám s jiným vyznáním, homosexuálům, mládeži, starým lidem, cizincům i osobám s jinou barvou pleti. Invalidy nyní přijímá o čtyři procenta lidí více. Vztah Čechů k Romům se nyní nezměnil. Nejvíce je tolerovali v roce 1998, kdy je přijímalo 30 procent dotázaných.